Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Betaald educatief verlof in Brussel

Wat is betaald educatief verlof?

Het stelsel van het betaald educatief verlof kent het recht toe van het werk afwezig te zijn om een bepaalde vorming te volgen.

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2024

Sinds 1 juli 2014 is het stelsel van betaald educatief verlof aan de gewesten overgedragen.

Op dit ogenblik heeft enkel het Vlaams Gewest een reglementering inzake betaald educatief verlof uitgewerkt. Deze is van toepassing vanaf 1 september 2019 en wordt besproken onder Vlaamse opleidingsverlof.

Voor de andere gewesten en de Duitstalige gemeenschap blijven momenteel de bestaande bepalingen van toepassing.

Het stelsel van het betaald educatief verlof kent aan alle voltijdse en sommige deeltijdse werknemers die in de priv√©sector of met een arbeidsovereenkomst in een autonoom overheidsbedrijf werken en die in een vestigingseenheid gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tewerkgesteld worden, het recht toe van het werk afwezig te zijn om een bepaalde vorming te volgen.

Tijdens deze afwezigheid en binnen de grenzen die in deze fiche worden besproken:

  • Behoudt de werknemer het recht op betaling van zijn normaal loon
  • Kan de werkgever dit loon en de sociale bijdragen die hij erop verschuldigd is bij de bevoegde Brusselse dienst terugvorderen

Opmerking: ten gevolge van de regionalisering moeten de terugbetalingsdossiers per gewest verdeeld worden en hebben de gewesten eigen regels uitgevaardigd inzake het betaald educatief verlof. Deze regels worden dan ook in aparte fiches per gewest toegelicht.

Alle artikelen over Betaald educatief verlof in Brussel