Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Betaald educatief verlof in Brussel

Hoe lang duurt het betaald educatief verlof voor deeltijdse werknemers?

Voor de deeltijdse werknemers wordt de duur van het betaald educatief verlof berekend aan de hand van een pro rata berekening van de prestaties.

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2022

Wanneer het effectief aantal gevolgde opleidingsuren de jaarlijkse maxima niet overschrijdt

Indien het effectief aantal gevolgde opleidingsuren de jaarlijkse maxima niet overschrijdt, wordt het aantal aan de deeltijdse werknemer toe te kennen uren betaald educatief verlof bepaald door het aantal effectief gevolgde cursusuren te vermenigvuldigen met de breuk waarvan de teller overeenstemt met de wekelijkse deeltijdse tewerkstelling en de noemer met de voltijdse tewerkstelling in de onderneming of bij ontstentenis in de bedrijfssector.

Voorbeeld

We nemen een werknemer die 20 uur per week werkt in een sector waar een voltijdse werkregeling 38 uur per week bedraagt.

Indien de duur van het betaald educatief verlof op 120 uur ligt, wat overeenstemt met het jaarlijks maximum, en de werknemer effectief 100 cursusuren volgt, dient voor de bepaling van het betaald educatief verlof waarop hij recht heeft de volgende berekening toegepast te worden:

 

100 uur

(aantal effectief gevolgde cursusuren)

x

20 uur
38 uur

(aantal uren gepresteerd door de werknemer)
(aantal uren van een voltijdse tewerkstelling in de sector)

=

53 uur

Wanneer het aantal effectief gevolgde uren de jaarlijkse maxima overschrijdt

Indien het aantal effectief gevolgde cursusuren de jaarlijkse maxima overschrijdt, wordt het aantal toe te kennen uren betaald educatief verlof berekend door die maxima met de hoger genoemde breuk te vermenigvuldigen.

Voorbeeld

Volgt de werknemer 140 cursusuren, dan wordt het aantal uren betaald educatief verlof als volgt berekend:

 

120 uur

(jaarlijks maximum)

x

20 uur
38 uur

(aantal uren gepresteerd door de werknemer)
(aantal uren van een voltijdse tewerkstelling in de sector)

=

63 uur

 

 

 

Alle artikelen over Betaald educatief verlof in Brussel