Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers

Welke werknemers openen het recht op de VOP?

De VDAB bepaalt of een persoon met een indicatie van arbeidshandicap in aanmerking komt voor een ondersteuningspremie (VOP).

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Principe

De VDAB bepaalt of een persoon met een indicatie van arbeidshandicap in aanmerking komt voor een ondersteuningspremie (VOP).

Ook de persoon die, na een evaluatie door de VDAB vanuit de sociale economie (maatwerkbedrijf) kan doorstromen naar een aansluitende tewerkstelling, wordt nu beoogd.

Opgelet, enkel de personen gedomicilieerd in Vlaanderen of een land van de Europese Economische Ruimte komen in aanmerking.

Het aanvraagdossier voor de VOP dient ingediend te worden bij het Departement Werk en Sociale Economie (hierna: DWSE).

Personen met een indicatie van een arbeidshandicap

De personen met een indicatie van een arbeidshandicap zijn :

  • 1° Personen met een handicap, erkend door het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  • 2° Personen die gewezen leerling zijn van het buitengewoon onderwijs en die hoogstens een getuigschrift of diploma behaald hebben in het buitengewoon onderwijs
  • 3° Personen die op basis van hun handicap in aanmerking komen voor een inkomen vervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming, verstrekt aan personen met een handicap [1]
  • 4° Personen die in het bezit zijn van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing of van een attest van een bevoegde federale instelling waaruit een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid blijkt
  • 5° Personen die recht geven op bijkomende kinderbijslag of personen die recht hebben opverhoogde kinderbijslag voor hun kind of kinderen ten laste omdat zij erkend zijn als ouder met een handicap
  • 6° Personen die een invaliditeitsuitkering [2] ontvangen
  • 7° Personen die een arbeidshandicap hebben die officieel erkend is door de VDAB
  • 8° Personen – met een indicatie arbeidshandicap – die rendementsverlies of bijkomende kosten ondervinden omwille van een ernstige aandoening, maar waarin nog progressie mogelijk is [3] 

Sociale economie

Wordt met maatwerkbedrijf gelijkgesteld:

  • De beschutte werkplaats [4]
  • De sociale werkplaats [5]

[1] Op basis van de wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

[2] Op basis van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco√∂rdineerd op 14 juli 1994.

[3] Deze personen kunnen vanaf 1 januari 2019 een recht op een VOP van bepaalde duur bij VDAB aanvragen. Het gaat bijvoorbeeld om personen: in herstel/behandelperiode van kanker, met een niet-aangeboren hersenletsel, met psychisch ziektebeeld die minder dan 5 jaar in behandeling zijn of in revalidatie die een progressieve tewerkstelling opstarten.

[4] Erkend conform artikel 79 van het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006.

[5] Erkend conform het decreet van 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen.

Alle artikelen over Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers