Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Oudere werknemers (RSZ-korting)

Wat is de vermindering oudere werknemers?

De werkgever kan een forfaitaire vermindering van zijn werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid genieten.

Laatst bijgewerkt op 16 maart 2023

De werkgever kan een forfaitaire vermindering van zijn werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid genieten wanneer hij een volledig aan de sociale zekerheid onderworpen oudere werknemer uit categorie 1 in dienst neemt of aan het werk houdt van wie het kwartaalloon lager is dan 13.945 euro [1]. 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de vermindering toegekend:

  • Bij het aanwerven van een oudere werknemer vanaf 58 jaar (“nieuwe aanwerving”)
  • En bij het aan het werk houden van een oudere werknemer vanaf 60 jaar (men spreekt hier over "zittende werknemers")

Meer uitleg vind je onder de vraag "Welk voordeel geniet de werkgever?".

[1] Voor kwartaal 4 van elk jaar bedraagt het loonplafond 18.545 euro. Voor uitzendkrachten gelden er specifieke regels.

Alle artikelen over Oudere werknemers (RSZ-korting)