Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

RSZ-kortingen van toepassing in alle gewesten

Om beter te kunnen nagaan op welke tewerkstellingsmaatregelen u kunt rekenen bij het aanwerven van een werknemer, geven wij u een overzicht van de belangrijkste RSZ-kortingen die in alle gewesten van toepassing zijn.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Algemeen overzicht

U vindt hier een overzicht van de RSZ-verminderingen die in alle gewesten van toepassing zijn. Ontdek in één oogopslag de verminderingsmogelijkheden en het bedrag van uw voordeel.

Algemene regels over RSZ-kortingen

De zogenaamde ‘doelgroep’-verminderingen gelden in bepaalde specifieke tewerkstellingssituaties. Ze zijn afhankelijk van een aantal gemeenschappelijke regels. Hier kunt u lezen welke arbeidsovereenkomst moet worden gesloten, hoe de vermindering in geval van deeltijdwerk moet worden berekend, en wat de cumulatieregels met andere tewerkstellingsmaatregelen zijn.

Structurele vermindering van de werkgeversbijdragen

De structurele vermindering van sociale lasten is een vermindering van de basiswerkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. Voor welke werknemers? Hoe wordt het bedrag van de vermindering berekend? Wat doet Securex? U leest het hier.

Eerste aanwervingen

Voor uw eerste 6 aanwervingen komt u gedurende een bepaald aantal kwartalen in aanmerking voor een forfaitaire vermindering van uw socialezekerheidsbijdragen. Voor uw eerste werknemer bent u zelfs vrijgesteld van het betalen van deze bijdragen! Hier vindt u de voorwaarden, bedragen en andere belangrijke informatie over deze vermindering.

Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek

Als u uw wekelijkse arbeidsduur met ten minste één volledig uur vermindert tot minder dan 38 uur of de 4-dagenweek invoert, kunt u gedurende een bepaald aantal kwartalen rekenen op een forfaitaire vermindering van uw werkgeversbijdragen. Hoeveel bedraagt uw vermindering? Lees het hier.

Vast personeel in de Horecasector

Bent u werkgever in de horeca? U komt in aanmerking voor een vermindering van uw werkgeversbijdragen voor 5 vaste voltijdse werknemers naar keuze gedurende een onbeperkt aantal kwartalen. Wat zijn de voorwaarden en uw voordelen? Lees het hier.