Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Eerste aanwervingen

Wat is de doelgroepvermindering eerste aanwervingen?

Voor de eerste zes aanwervingen komen werkgevers in aanmerking voor een forfaitaire vermindering van hun basisbijdragen voor de sociale zekerheid.

Laatst bijgewerkt op 19 juni 2023

Eerste aanwervingen

Voor de eerste zes aanwervingen komen werkgevers in aanmerking voor een forfaitaire vermindering van hun basisbijdragen voor de sociale zekerheid gedurende een aantal kwartalen over een periode van 20 kwartalen vanaf het kwartaal van aanwerving (en voor onbeperkte duur voor een eerste werknemer).

Het aantal kwartalen en het verminderingsbedrag verschilt naargelang het om een eerste, tweede of derde, vierde, vijfde of zesde werknemer gaat.

Er zijn geen voorwaarden voor het profiel van de werknemer. De vermindering is bovendien niet gekoppeld aan een bepaalde werknemer. De werkgever kan voor elk kwartaal dus vrij kiezen voor welke werknemer hij de vermindering aanvraagt.

Cumulatie met de structurele vermindering van de sociale bijdragen

De werkgever kan gelijktijdig twee soorten verminderingen van werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid genieten:

De RSZ-vermindering wordt toegekend aan een werkgever die een werknemer aanwerft van wie het profiel overeenstemt met dat van een doelgroep. Hij kan dan gedurende een bepaald aantal kwartalen rekenen op een forfaitaire kwartaalvermindering van de basiswerkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid.

De vermindering voor de eerste zes aanwervingen is één van die RSZ-verminderingen. In tegenstelling tot de meeste andere doelgroepverminderingen werd ze niet geregionaliseerd.

Wijzigingen gepland in 2024

Vanaf 1 januari 2024 wijzigt de vermindering voor de eerste aanwervingen:

  • Het loonplafond om het recht te openen op de vermindering voor de eerste werknemer zal beperkt worden tot 3.100 euro per kwartaal (ipv 4.000 euro). Deze vermindering blijft wel onbeperkt in de tijd.
  • De verminderingen voor de vierde tot de zesde werknemer worden geschrapt. Indien deze kortingen nog vóór 1 januari 2024 zijn ingegaan, worden ze echter nog toegekend tot hun einddatum.

Deze wijzigingen moeten nog officieel bekrachtigd worden. We delen deze mee onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de wet.

Alle artikelen over Eerste aanwervingen