Menu
Blog Werkgevers

Hoeveel kost een werknemer u?

Krijg inzicht in de samenstelling van loonkosten
Werkgevers | 15 oktober 2020 | Geschreven door David Dewilde

Wilt u een medewerker aanwerven? Of uw loonkosten optimaliseren? In elk geval weet u maar beter hoeveel de loonkost precies bedraagt en hoe die is samengesteld. In dit artikel overlopen we stap voor stap de belangrijkste elementen. En u krijgt er links bij die u nog veel nuttige diensten zullen bewijzen, zoals de loonkostcalculator.

Hoeveel kost een werknemer u?
Hoe is uw loonkost opgebouwd?

Hoe is de loonkost van een werknemer samengesteld?

Iemand in dienst nemen kost behoorlijk wat in België. Maar het is een kost die meer mogelijk maakt voor uw onderneming en die, als het goed zit, ook veel opbrengt.

Maar weet u precies hoeveel een werknemer u kost? En hoe die kost precies is opgebouwd? Laten we eerst even kijken naar de samenstelling van de loonkost van een werknemer.

De voornaamste blokken in de loonkost zijn:

 • het brutoloon
 • de sociale zekerheidsbijdrage

Maar daar stopt het niet. Houd rekening met bijkomende kosten zoals vakantiegeld, eindejaarspremie en een arbeidsongevallenverzekering. U kunt ook extralegale voordelen bieden om uw medewerker op een alternatieve manier te verlonen.  Daarnaast hebben nog andere factoren een impact op de loonkost.

Check vooral of u alle elementen in rekening brengt. In dit artikel bekijken we ze allemaal.

Staat u voor uw eerste aanwerving(en)? Met onze simulator berekent u heel gemakkelijk uw loonkost.

Bereken uw loonkost

Verschil arbeider - bediende?

Traditioneel werd altijd een onderscheid gemaakt tussen arbeiders en bedienden. In de praktijk wordt dat verschil alsmaar kleiner, maar toch blijven er nog een aantal verschillen bestaan.

Een paar voorbeelden:
 • Een bediende betaalt u in principe per maand en een enkele keer. Een arbeider per gewerkt uur. Dat gebeurt 2 keer per maand.
 • Aan een bediende betaalt u het (dubbele) vakantiegeld. Voor een arbeider regelt een reservefonds van de sociale zekerheid dit bedrag.
 • Een belangrijk verschil zit in de sociale zekerheidsbijdragen die u betaalt aan de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid). Die worden anders berekend. 

Veel sectoren hebben een eigen systeem van bijkomende sociale voordelen: eindejaarspremie, aanvullende werkloosheids- of ziekte-uitkeringen, aanvullend vakantiegeld, premies …

Meer info over uw bijkomende sociale voordelen per sector

Hoe bepaalt u het brutoloon?

Het brutoloon of basisloon bepaalt u zelf. Maar er zijn in België wel minimumlonen waaraan u zich moet houden. Baremalonen zijn per sector (paritair comité) vastgelegd en gekoppeld aan functie en ervaring. Deze minima worden geïndexeerd.

Geen baremalonen? Dan is er het GGMMI, of Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen, vastgelegd door de Arbeidsraad. Houd verder ook rekening met de leeftijd en de ervaring van uw werknemer en de afspraken die u met hem maakt.

Niet zeker over die minimumlonen? Vraag het even na bij ons sociaal secretariaat.

Het verschil tussen bruto en netto - hoeveel de werknemer in handen krijgt - is onder andere afhankelijk van de persoonlijke situatie van de werknemer. In de loononderhandelingen en het contract spreekt u dus best een brutoloon af. 

Samengevat: De loonkost van uw werknemer is afhankelijk van:

 • Het statuut (arbeider of bediende) 
 • De functie of het hiërarchische niveau
 • Zijn of haar leeftijd en aantal jaar ervaring 
 • Het aantal gepresteerde uren per maand 
 • De sector waarin uw bedrijf actief is
Alles weten over de berekening van uw loonkosten

Extralegale voordelen en andere kosten

Elke medewerker heeft recht op vakantiedagen en dus op vakantiegeld. Hoeveel? Dat hangt af van het aantal dagen dat hij in het vorige kalenderjaar heeft gewerkt. Hoe zit het precies met enkel en dubbel vakantiegeld? Dat ontdekt u hier.

Met sommige onderdelen van het verloningspakket kunt u iets flexibeler omspringen: extralegale voordelen. Naast verloning zit dan vaak een stukje be-loning in het pakket.

Dit om medewerkers fiscaal-vriendelijk te motiveren én aan uw bedrijf te binden. Ga dieper in op de mogelijkheden van alternatief verlonen.

Uw voordeel als werkgever:
 • een boost voor uw werkgeversimago
 • een wapen in de ‘war for talent’
 • een instrument om uw HR-beleid te optimaliseren
Tien extralegale voordelen die uw loonkosten drukken

Wist u... dat u meestal dient tussen te komen in de kosten van uw medewerker voor woon-werkverkeer? En zo zijn er nog premies en vergoedingen die voor elke sector apart geregeld worden in een cao.

Hoe zit dat precies in úw sector? Vraag het even na.

Sociale zekerheidsbijdragen

Naast het brutoloon betaalt u sociale zekerheidsbijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De werkgeversbijdrage of patronale bijdrage bedraagt 25% van het brutoloon.
Daarnaast is er een werknemersbijdrage, betaald door de werknemer. In de privésector wordt van het brutoloon gemiddeld 13,07% afgehouden. 

Ga dieper in op de sociale bijdragen

Werft u uw eerste werknemer aan?

Dan brengt de tax shift goed nieuws! Tot 2021 bent u volledig én levenslang vrijgesteld van werkgeversbijdragen voor uw eerste werknemer.

Voordelen eerste werknemer

 • Volledige en levenslange vrijstelling van de patronale basisbijdrage
 • Tot 20% korting op uw bedrijfsvoorheffing
 • 146 euro korting op uw administratiekosten
 • Bonus voor Securex-klanten: gratis loonkostberekening op maat en dat voor een periode van 5 jaar.

Voordelen 2de t/m 6de werknemer

 • Tot 13.750 euro korting op uw loonkost
 • Tot 20% korting op uw bedrijfsvoorheffing
 • Elk kwartaal optimale aangifte van uw RSZ-bijdrage
 • Bonus voor Securex-klanten: gratis loonkostberekening op maat en dat, voor een periode van 5 jaar.
Ontdek alles over het aanwerven van werknemers in ons dossier

Bedrijfsvoorheffing & bijzondere kosten

Naast de sociale zekerheidsbijdragen is er bedrijfsvoorheffing te betalen. Deze belasting houdt u in op het belastbare loon – het brutoloon min de sociale bijdragen – van uw werknemer. Het exacte bedrag hangt af van het loon en de gezinssituatie van uw medewerker. Lees hier hoe de bedrijfsvoorheffing precies berekend wordt.

Naast het basisloon en de sociale bijdragen zijn er nog andere elementen die mee de loonkost kunnen bepalen zoals het vakantiegeld en de eindejaarspremie.

Maar hebt u ook al hieraan gedacht?
 • Premie voor uw arbeidsongevallenverzekering 
 • Kosten voor verplichte preventie en bescherming op het werk 
 • Aansluitings- en beheerskosten voor het sociaal secretariaat 
 • Aansluiting bij een vakantiekas (enkel voor arbeiders)
Benieuwd hoeveel de kost voor een werknemer bedraagt? Bereken uw loonkost in 3 kliks

Hulp nodig bij de loonkostenberekening voor medewerkers? Contacteer ons!