Login
Blog Werkgevers

Brexit: welke nieuwe formaliteiten en steunmaatregelen?

Werkgevers | 02 februari 2021 | Geschreven door Frederik Dhont

Sinds 1 januari 2021 behoort het Verenigd Koninkrijk niet langer tot de Europese Unie. Dat betekent dat het niet meer vanzelfsprekend is dat er goederen, diensten en personen bewegen over de grenzen tussen beide zones.

Brexit: welke nieuwe formaliteiten en steunmaatregelen?
Dat zogenaamde ‘vrij verkeer’ had nochtans als voordeel dat het bedrijven en werknemers heel wat administratieve rompslomp bespaarde. En hoewel de Britse regering en de EU net vóór kerstavond 2020 op het nippertje een handelsakkoord bereikten, wordt het toch nooit meer zoals vroeger voor bedrijven en werknemers.

In dit artikel leest u aan welke formaliteiten een tewerkstelling met Britse elementen moet voldoen, en hoe onze Belgische regeringen de gevolgen verzachten met steunmaatregelen.
 

Uw Britse werknemer was al in 2020 in dienst

Was u al vóór 31 december 2020 werkgever van een Britse werknemer die legaal in België verbleef, of als grensarbeider pendelde? Dan heeft de Belgische wetgever gezorgd voor een ‘zachte’ overgang: de bestaande verblijfsdocumenten van deze Britten en hun familieleden blijven nog geldig tot 31 maart 2022.

Wel moeten zij tegen 31 december 2021 zorgen dat zij nieuwe verblijfsdocumenten hebben aangevraagd bij de gemeente. Er zijn twee types mogelijk:
Situatie Verblijfskaart Waar aanvragen?
De Britse werknemer woont en werkt in België M-kaart Gemeente van verblijf
De Britse werknemer werkt enkel in België,
als grensarbeider
N-kaart Gemeente van werkplaats
Als de gemeente de aanvraag goedkeurt, kan de Britse werknemer ook na 31 maart 2022 in België blijven werken zonder dat er een arbeidskaart of single permit nodig is.

Er is ook goed nieuws voor de Britse familieleden die pas in de loop van 2021 naar België komen. Voor hen kan er vanaf 1 januari 2021 een aanvraag tot gezinshereniging worden ingediend.
💡 Wij raden toch aan om de verblijfsdocumenten van uw Britse werknemers op te vragen en bij te houden in hun personeelsdossier. Meer info op Lex4You.

U werft een nieuwe Britse werknemer aan vanaf 2021

Laat u vanaf 1 januari 2021 een Britse werknemer naar België overkomen om hier te werken? Dan zal het voelbaar zijn dat er geen vrij verkeer van personen meer is. U moet dan namelijk eerst een toelating tot arbeid verkrijgen van het Vlaams, Brussels Hoofdstedelijk of Waals gewest (afhankelijk van de plaats van tewerkstelling).

Hoe vroeger u de toelating aanvraagt, hoe beter. U houdt best rekening met een beslissingstermijn van 3 maanden, waarbij er bovendien geen garantie op een positieve uitkomst is. Het gewest heeft namelijk een zekere beoordelingsvrijheid, waarbij schaarsere profielen een streepje voor hebben.
 
💡 In sommige wettelijk beschreven situaties – bijvoorbeeld echtgenoten van een Belg – is het niet nodig om een toelating tot de arbeid aan te vragen. Voor meer info over die vrijstellingen, zie vlaanderen.be, economie-werk.brussels of emploi.wallonie.be.
Als het Gewest uiteindelijk beslist om een toelating tot de arbeid te geven, dan zal uw Britse werknemer de nodige documenten ontvangen:
  • Ofwel een single permit, wanneer de werknemer meer dan 90 dagen in België verblijft en werkt
  • Ofwel een arbeidsvergunning en arbeidskaart, wanneer de werknemer maximaal 90 dagen in België verblijft en werkt.
 

Welke Brexit-steunmaatregelen bestaan er?

Vlaams gewest

In Vlaanderen werden al een aantal subsidies voorzien voor kmo’s (minder dan 250 werknemers én maximale jaaromzet van €50 miljoen óf maximaal balanstotaal van €43 miljoen)
Subsidie voor Mogelijkheden
Kennisuitbreiding Kmo-portefeuille ● Kmo-groeisubsidie
Ontwikkelen van internationale bedrijfsactiviteiten Prospectiereizen ● Ontwikkeling van digitale bedrijfscommunicatie ● Deelname aan buitenlandse beurzen of niche-evenementen ● Internationaal maatwerk
Verder kunt u zich als Vlaams bedrijf laten begeleiden via Vlaio in het kader van de Brexit.
 

Waals gewest

Begin 2021 kondigde Waals minister van economie Willy Borsus een pakket steunmaatregelen aan, om de impact van de Brexit op Waalse bedrijven te verlichten. Het gaat om ondersteuning bij het aanboren van de Britse exportmarkt en het financieren van internationale projecten. Er wordt ook ingezet op specifieke opleidingsbehoeften naar aanleiding van de Brexit.
 

Brussel

Ook het Brussels Hoofdstedelijk gewest komt tussen in de kosten van ondernemingen die plannen hebben om te exporteren. Denk aan de kosten van drukwerk, zakenreizen, openen van een buitenlands kantoor, consultants, aanwerven van een exportmedewerker, …
 
Wat kan Securex voor u doen?
Heeft u nog vragen over de tewerkstelling van Britse onderdanen? Of wilt u hulp bij de aanvraag van een single permit, arbeidsvergunning of arbeidskaart? 
Dan kunt u steeds het team internationale tewerkstelling van Securex contacteren via  international.mobility@securex.eu