Menu
Blog Werkgevers

Bent u klaar voor thuiswerk?

Werkgevers | 18 maart 2020 | Geschreven door Sarah De Vos

"Bedrijven moeten maximaal inzetten op telewerk voor alle functies waarbij dit mogelijk is, zonder enige uitzonderingen". Als antwoord op de genomen maatregelen van vorige week, hebben al heel wat bedrijven de stap gezet naar telewerken. Vanaf morgen zullen ook de meest weerspannige bedrijven de sprong wagen... omdat het moet.

Maar hoe kunt u thuiswerken aansturen als u geen tijd heeft om u voor te bereiden?
 

Bent u klaar voor thuiswerk?
Hier een paar tips voor werkgevers en werknemers.
 
Voor de werkgever
  • Ga het gesprek aan met uw medewerker, luister naar wat de specifieke noden en omstandigheden zijn. De ene collega heeft nood aan structuur en strikte afbakening van de werktijd, de andere fluctueert makkelijk tussen werk en privé.
  • Gun uw werknemers vertrouwen en autonomie. Laat hen verantwoordelijkheid opnemen en bijvoorbeeld tips delen met collega’s.
  • Communiceer uw verwachtingen en maak afspraken:
    • wanneer is bereikbaarheid noodzakelijk, nuttig of onnodig? Hou er ook rekening mee dat sommige van uw collega’s kinderen rondom hun hebben, wees hier dus flexibel in.
    • welke communicatiekanalen worden voor welk type boodschap gebruikt?
  • Schakel voldoende contactmomenten in met het team via conference calls of skype
  • Focus op outputmanagement: moedig werknemers aan resultaten te communiceren.

 
Voor de werknemerCreëer een aparte werkplek in huis
Installeer u op een geschikte plaats, goed verlicht, met een comfortabele stoel en ver van ruimtes in het huis waar huisgenoten over en weer lopen. 
 
Maak een duidelijk planning op
Terwijl sommigen er helemaal geen moeite mee hebben om van thuis uit te werken, kan het voor anderen een grote bron van afleiding betekenen. Het is belangrijk om voor uzelf te beslissen in welke mate u nood hebt aan een concrete planning en takenlijst. Ken uzelf en bereid u voor al naargelang u daar zelf nood aan hebt.
 
Plan een pauze in!
Plan elke 45 minuten een digiloze, prikkelarme breinpauze in. Eet een stuk fruit, maak een tekening, sla een praatje, staar naar buiten, luister muziek, neem een koffiepauze, mediteer of… doe niks.

Maak afspraken met gezinsleden en huisgenoten
Licht uw gezinsleden of huisgenoten in over uw situatie en maak indien nodig concrete afspraken. Heeft u een belangrijke online vergadering? Waarschuw hun hier dan voor en vraag hen om u zeker niet te storen.
 
En nog een goed advies!
Trek na het ontbijt andere kleren aan en vermijd om in pyjama aan de slag te gaan. Dezelfde rituelen volgen als wanneer u naar kantoor vertrekt bevordert uw arbeidsingesteldheid.
 
Veel succes aan iedereen.
In onze volgende blog geven we nog meer tips!