Login
Service Contact Lex4You
Login
Werkgevers

Arbeidsongevallen: veiligheid én een goede verzekering eerst

Een ongeval is snel gebeurd, zeker op het werk. Als werkgever moet u dan ook verplicht een verzekering afsluiten om uw werknemers te beschermen.

Geplaatst op 27 mei 2020
Ons dossier 'Uw eerste werknemer aanwerven'

Hoewel we er liever niet aan denken, behoren arbeidsongevallen wel degelijk tot de risico’s van ons professionele leven. Als werkgever is het uw plicht om hierop te anticiperen en om de belangen van uw medewerkers te beschermen.

Een wettelijke verplichting 

Staat u op het punt om uw eerste werknemer aan te werven? Dan bent u verplicht om een verzekering af te sluiten voor ongevallen op het werk en tijdens zijn of haar verplaatsingen van en naar uw bedrijf.  

Wie deze regel probeert te omzeilen, kan beboet worden door het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris). Of erger nog, bij een ongeval moet u alle vergoedingen betalen waar uw werknemer recht op heeft. Een risico dat u liever niet loopt, want op veiligheid staat nu eenmaal geen prijs. Bovendien komen de premies die u stort onder de categorie beroepskosten op uw belastingformulier te staan.

Een uitgebreide, maar beperkte dekking

U heeft als zaakvoerder 8 dagen de tijd om het arbeidsongeval van uw werknemer te melden. De verzekering dekt alle lichamelijke schade en de kosten van de behandelingen. Daarbovenop vergoedt ze het inkomensverlies:

  • Het slachtoffer ontvangt 90% van zijn of haar basisloon in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
  • Bij blijvende arbeidsongeschiktheid krijgt hij of zij een vergoeding afhankelijk van zijn of haar mate van invaliditeit.
  • In geval van overlijden ontvangen zijn of haar rechthebbenden een rente.

De verplichte verzekering heeft echter zekere beperkingen. Het basisloon op basis waarvan de vergoeding of de rente berekend wordt, is begrensd tot 44.817,89 euro bruto per jaar. Daarboven wordt het inkomensverlies niet gecompenseerd, tenzij u beslist om uw nieuwkomer nog beter te beschermen.

Extra’s voor een aantrekkelijk salarispakket

Er bestaan vrijblijvende verzekeringen om de gevolgen van eventuele arbeidsongevallen ruimer te vergoeden. Aftrekbare premies, aangifte van het ongeval binnen de 8 dagen, een vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden: de basisregels blijven dezelfde. De dekking daarentegen is uiteraard uitgebreider.

Gaat uw toekomstige werknemer jaarlijks meer dan 44.817,89 euro bruto verdienen? Dan kunt u ervoor kiezen om ook inkomens te verzekeren die dit plafond overstijgen. Bij een arbeidsongeval worden zijn of haar vergoedingen of rente in dat geval berekend op basis van het reële loon, waardoor de levensstandaard van uw werknemer gewaarborgd blijft.

Een andere mogelijkheid is de dekking uitbreiden naar ongevallen in de privésfeer. U bent natuurlijk niet verantwoordelijk voor deze incidenten, maar u kunt wel baat hebben bij deze formule. Een competitief salarispakket motiveert en engageert uw nieuwe werknemer namelijk en verbetert uw werkgeversimago. Een belangrijke troef, zeker als u beslist om nog meer mensen in dienst te nemen ...

Bereken de loonkost van je eerste werknemer

Dankzij onze berekeningstool kan je snel de loonkost van je eerste werknemer inschatten.

Dit zou je ook kunnen interesseren