Menu
Blog Ondernemers

Wat betekent een harde Brexit voor uw onderneming?

Ondernemers | 25 maart 2019 | Geschreven door Frederik Dhont

Ondanks twee jaar onderhandelen is er nog steeds veel onzekerheid over de vorm en de timing van de Brexit. Een uitstapscenario dat nog steeds op tafel ligt is een harde Brexit, lees: geen deal en veel chaos. Maar wat betekent dat voor u?
Als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat zonder terugtrekkingsakkoord (no deal), dan zullen personen, goederen, diensten en kapitaal minder vrij kunnen circuleren tussen het VK en de andere EU-landen. En daarom dreigt voor veel ondernemingen een kleine of zelfs zware schok.

Wat betekent een harde Brexit voor uw onderneming?

Op het moment van schrijven buigt de Europese Commissie zich over een uitstel van de brexit tot na 29 maart. Toch blijft een harde brexit het meest realistische uitstapscenario. Lees: een chaotische brexit, ondanks twee jaar onderhandelen. Maar wat betekent dat voor u?

1. Extra douaneformaliteiten bij in- en uitvoer

Simpel uitgedrukt, wordt België een buitengrens van het VK. Ondernemers die invoeren uit of uitvoeren naar het VK, zullen te maken krijgen met de Belgische én de Britse douane. U moet dan o.a. een EORI-nummer aanvragen in België en rekening houden met lange wachttijden aan de grens.
   
Importeurs zullen invoerrechten moeten betalen op producten die ze uit het VK laten overkomen. Exporteurs moeten de aangifte van btw op een andere manier doen en kunnen gebruik maken van een btw-vrijstelling.
 
  • De site van de Belgische douane geeft u een indruk van het bedrag van de invoerheffingen.
 

2. Nieuwe en bestaande contracten aanpassen

Als er zich onverwachte situaties voordoen (zoals de brexit) hebben u en uw zakenpartners best vooraf een goede handleiding klaarliggen. Zo niet, kan de continuïteit van uw onderneming gevaar lopen. Het is daarom aangeraden om uw bestaande en nieuwe contracten kritisch te evalueren.
 
Enkele voorbeelden van nuttige clausules zijn:
 
  • Overmacht: de partijen kunnen hun verplichtingen tijdelijk of definitief on hold zetten wanneer er onvoorziene moeilijkheiden op hun pad komen.
  • Heronderhandeling: bij ingrijpende veranderingen aan de economische situatie zullen de partijen kijken of hun contractuele verplichtingen nog steeds in evenwicht zijn. Zo niet, zullen zij de voorwaarden proberen aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid.
  • Beëindiging: als de situatie waarin het contract werd afgesloten teveel veranderd is, en het niet langer wenselijk is om samen te werken, kunnen de partijen de overeenkomst beëindigen.
Lees de blog met tips & tricks voor contracten die uw risico’s beheersen 
 
 

3. De gevolgen voor uw personeel

Een harde brexit kan zware gevolgen hebben voor werkgevers én werknemers. Zoals het land waarin men socialezekerheidsbijdragen betaalt, de voorwaarden om te mogen werken en verblijven, en de loon en arbeidsvoorwaarden.
 
Lees de blog over de impact van de brexit voor uw personeel 
 

4. U staat er niet alleen voor!

Er zijn nog veel meer struikelblokken denkbaar dan we hier kunnen opsommen: transport, persoonsgegevens bewaren, EU-handelsmerken, filialen, concurrentiepositie, ... Zelfs als u denkt dat uw bedrijf niet rechtstreeks geraakt wordt, loont het de moeite om u te informeren.
 

 
Hebt u vragen over de brexit-gevolgen voor uw onderneming? Stel ze via dit formulier en een Securex-expert neemt contact met u op!

0 Reactie(s) Verberg/toon commentaren
Geen reactie.
Geef een reactie