Menu
Blog Ondernemers

Hoe om te gaan met de “verplichte” overstap naar het pensioen?

Ondernemers | 31 augustus 2017 | Geschreven door Robrecht Deckers

Het afronden van uw professionele activiteiten of het inzicht dat het werk voltooid is: momenten in uw leven dat u fier mag zijn op wat u hebt gerealiseerd. Maar wat als de dag om te stoppen echt aanbreekt?

Hoe om te gaan met de “verplichte” overstap naar het pensioen?

Het afronden van zakelijke projecten of de erkenning van uw werk zijn momenten in het leven die ervoor zorgen dat u trots bent op wat u heeft bereikt. Gedurende al die jaren heeft u geknokt voor een goede levensstandaard. Een kwaliteit van leven die u heeft gekozen, die u heeft gevormd en waardoor u kunt leven zoals u wilt. U probeert een evenwicht te vinden tussen de diensten die u aanbiedt en een vergoeding die overeenkomt met dit aanbod.

Deze vergoeding gaat hand in hand met een behoefte aan een goed leven, een beter leven. De aankoop van een huis, een auto, de opleiding van de kinderen, reizen…

En dan ineens is dat voorbij

Geen zorgen! Aan al het goede komt een eind. Het beroepsleven komt in langzamer vaarwater om uiteindelijk plaats te maken voor rust. Ook al bent u nog zo gepassioneerd door uw werk, op een gegeven moment is het tijd om te stoppen.

Als zelfstandig ondernemer kan het moeilijk lijken om te stoppen met uw projecten. Onmogelijk zelfs. De steun van uw medewerkers is op zo’n moment essentieel. Hun waardevolle advies en de herinneringen aan gedeelde successen kunnen u helpen om de stap te zetten, want het gaat absoluut om een fundamentele verandering van status; u bent vanaf nu gepensioneerd!

U bent vrij! Maar met welk geld?

Elke zelfstandig ondernemer heeft zo zijn eigen methode om goed te kunnen sparen. De pensioenberekening maakt deel uit van de alsmaar terugkomende vragen waarvan zelfstandigen soms wakker liggen. Het is al lange tijd bekend: enkel sparen is niet meer voldoende en geld onder het matras verstoppen als appeltje voor de dorst lijkt ook geen ideale oplossing.

Concreet zult u een pensioen, bepaald op basis van een goed uitgekiende berekening gevalideerd door de Staat, ontvangen vanaf uw 65ste. Maar dit enkel wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet, en op dit vlak moet u zeker heel aandachtig zijn.

Weet immers dat u, ondanks de aankondigingen van een zekere pariteit, als zelfstandig ondernemer een lager pensioen zult ontvangen dan een loontrekkende. Om aanspraak te maken op hetzelfde pensioen als dat van een werknemer, dient u een volledige carrière van 45 jaar te hebben afgerond! Wat, zoals u ongetwijfeld kunt vermoeden, bij de meeste zelfstandigen helaas niet het geval is! Vandaag bedraagt het gemiddeld pensioen van een zelfstandige 900 euro. De aangekondigde gelijkstelling lijkt nog ver weg…

Zelfstandig ondernemers doen er dan ook goed aan om zichzelf te beschermen, door bijdragen te leveren voor een aanvullend pensioen of een pensioensverzekering bijvoorbeeld. Er bestaat een uitgebreid assortiment aan producten en diensten waarmee u elk jaar een beetje geld opzij kan zetten, terwijl u geniet van een interessante fiscale aftrekbaarheid.

Wanneer u de 65 gepasseerd bent, kunt u hiervan profiteren als aanvulling op uw wettelijke pensioen. Denk er vanaf vandaag alvast over na.

Meer info over uw toekomstig pensioen als zelfstandige.

0 Reactie(s) Verberg/toon commentaren
Geen reactie.