Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen

VAPZ, IPT of POZ.? Wat zijn de verschillen?

Laatst bijgewerkt op 10 februari 2022

VAPZ en IPT : Wat is het verschil ?

Vandaag kan elke zelfstandige, met of zonder vennootschap, een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) opbouwen. Met een VAPZ vult u uw wettelijk pensioen aan op een fiscaal interessante manier. De premies die u stort zijn 100% aftrekbaar als beroepskost. Het VAPZ is wel beperkt. De premies die u stort, mogen niet groter zijn dan 8,17% van uw netto beroepsinkomsten, met een maximum van 3.447,62 euro in 2022.

Zelfstandigen die vanuit een vennootschap werken (‘bedrijfsleiders’), kunnen dit VAPZ combineren met een Individuele Pensioentoezegging (IPT). De vennootschap stort dan premies die  een aftrekbare kost vormen binnen de vennootschap, in die mate dat het pensioen opgebouwd door het wettelijk pensioen, verhoogd met het VAPZ kapitaal en de IPT niet hoger zijn dan 80% van het laatste normale beroepsinkomen.  Deze pensioenpremie in IPT is  vaak veel groter dan de VAPZ-premie.

Voor zelfstandigen zonder vennootschap: POZ

Zelfstandigen zonder vennootschap (eenmanszaken), de helpers en de meewerkende echtgenoten kunnen een aanvullend pensioen opbouwen via de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ).

De POZ is een aanvulling op het Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) en is de tegenhanger van een Individuele Pensioentoezegging (IPT) die zelfstandigen in een vennootschap kunnen aangaan. 

Via een POZ geniet men een belastingvermindering van 30%, op voorwaarde dat uw totale pensioenopbouw (inclusief een eventueel VAPZ) niet hoger is dan 80% van het laatste normale beroepsinkomen. Dit is de zogenaamde 80%-grens.

Kom ik in aanmerking voor een POZ?

Een POZ staat open voor zelfstandigen in hoofdberoep zonder vennootschap (eenmanszaken en helpers) en meewerkende partners met maxistatuut. Zelfstandigen die hun activiteit stopzetten, volledig in een vennootschap onderbrengen, of met pensioen gaan, komen niet in aanmerking.

Zelfstandigen met een eenmanszaak (of helpers) in bijberoep kunnen ook een POZ afsluiten, zodra zij sociale bijdragen verschuldigd zijn op een inkomen dat overeenkomt met de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep. Als u deze drempel haalt doordat u vrijwillig hogere sociale bijdragen betaalt, komt u als bijberoeper helaas niet in aanmerking voor een POZ.

Welke gevolgen voor mijn belastingen?

Op de  gestorte premies geniet u, bij respect van de 80% regel, een belastinvoordeel van 30% . Het gespaarde kapitaal dat u bij het bereiken van de pensioenleeftijd ontvangt, wordt belast aan 10% (excl. gemeentebelasting), vermeerderd met een RIZIV-bijdrage van 3.55% en een solidariteitsbijdrage van 0% tot 2%.

Op de POZ-premies betaalt u wel een premietaks van 4,4%, in tegenstelling tot het VAPZ.

Is een POZ interessant voor mij?

Als u reeds de maximale VAPZ-premie stort, en nog financiële ademruimte over hebt, kan een POZ een interessante aanvulling op uw VAPZ zijn. Maar ook daarnaast bestaan er interessante manieren om een extra pensioenkapitaal te sparen zoals bijvoorbeeld pensioensparen, lange termijn sparen.

Nuttige link

Aanvullende pensioenen