Login
Blog Ondernemers

10 belangrijke competenties van een succesvolle ondernemer

Ondernemers | 24 augustus 2017 | Geschreven door Greet Raets

Voor gegarandeerd succes als ondernemer moet u een aantal competenties hebben. Die geven u houvast en helpen u tijdens de verschillende stadia van uw project.

10 belangrijke competenties van een succesvolle ondernemer

Om succesvol te zijn als ondernemer moet u over een duidelijk plan beschikken. Het is belangrijk dat u een uitgewerkt businessplan hebt, dat u hebt nagedacht over uw sales en marketingbeleid, dat u een lange termijnvisie hebt, zicht heb op de financiële aspecten van uw zaak, enzovoort.

Uw focus hierop is belangrijk. Maar, zoals gedacht, is er meer nodig… Uit universitair onderzoek blijkt dat bepaalde ondernemerscompetenties essentieel zijn in het succes van kleine en middelgrote ondernemingen.

We lichten de 10 belangrijkste competenties toe die u kunnen helpen in uw persoonlijke groei en die van uw onderneming:

1. Doorzettingsvermogen

Blijf steeds doorzetten, ook al ervaart u soms tegenslagen. Het is belangrijk om een opdracht steeds tot een goed einde brengen. Ook al is de opdracht niet interessant of ligt er nog een heleboel ander werk op u te wachten. Ga geen enkel mogelijk obstakel uit de weg.

2. Overtuigingskracht

Probeer steeds goede argumentatie te gebruiken om anderen in uw omgeving te overtuigen. Maak uw klanten enthousiast over uw product of dienst en overtuig hen op een positieve manier. Ook bij onderhandelingen kan u uw overtuigingskracht goed inzetten om de andere partij mee te krijgen in uw gedachtegang.

3. Zicht op de markt

Ken uw sector en weet welke trends en ontwikkelingen er spelen. Analyseer uw concurrenten en hoe de markt evolueert. Verlies nooit uw meerwaarde uit het oog ten opzichte van uw concullega’s. Dit zal u helpen uzelf te differentiëren binnen uw markt.

4. Netwerken

Een sterk netwerk uitbouwen kan u helpen om zo nieuwe klanten aan te trekken. Netwerken stelt u in staat om uw bestaande relaties te onderhouden en uw klanten aan uw zaak te binden. Het is belangrijk dat u weet wat er leeft in uw netwerk en dat u het gebruikt indien u er behoefte aan heeft. Maar, vergeet niet dat dit ook omgekeerd werkt. Als je netwerk nood heeft aan uw expertise of hulp, staat u best ook voor hen klaar.

5. Inschatten van risico’s

Bezin voor u begint! Voor u met iets nieuws van start gaat, is het steeds goed om eventuele risico’s in te schatten. Ga zeker geen risico’s uit de weg, maar probeer ze correct in te schatten door de voor- en nadelen af te wegen. Stel uzelf in staat om goed om te gaan met onzekere omstandigheden die met risico’s gepaard gaan. Zie elke uitdaging als een kans in plaat van als een bedreiging. Alleen zo komt u steeds een stapje dichter bij uw doelen.

Ontdek welke uw competenties zijn als ondernemer!

6. Besef van rendement

Ga bewust om met uw middelen en zet ze goed in. Het vinden van een gezonde balans tussen enerzijds de inzit van uw geld, mensen, tijd en grondstoffen en anderzijds uw resultaat is essentieel. Behoud daarom zeker zicht op welke factoren uw winst of verlies beïnvloeden en hoe u dit in hand kan houden.

7. Klantgerichtheid

Een klantgerichte houding is noodzakelijk. Zowel om nieuwe klanten aan te werven én uw bestaande te behouden. Denk goed na over hoe u uw klanten een goede dienstverlening kan aanbieden. Het is zeker ook nuttig hen hierbij te betrekken: vraag naar feedback en verbeter zo uw diensten.

8. Besluitvaardigheid

Laat u niet te sterk beïnvloeden door de meningen van anderen. Neem zelfstandig uw beslissingen. En durf ze ook te nemen, ook al zijn anderen het niet met u eens. U moet in staat zijn om de knopen door te hakken, zelfs in stresssituaties. Twijfel niet. Als u zeker bent van uw idee, ga er dan ook voor.

9. Toekomstgericht plannen

Werk steeds rond een goed uitgewerkte planning. Plan uw komende acties op basis van de visie en strategie die u hebt bepaald. Dit is van belang om een zicht te krijgen op uw te ondernemen stappen om uw einddoel te bereiken. Evalueer ook regelmatig en controleer of u op het juiste pad zit. Dit geeft u de mogelijkheid om tijdig bij te sturen waar nodig of op zoek te gaan naar een alternatief.

10. Verantwoordelijkheid

U runt een onderneming. Neem dan ook uw verantwoordelijkheden op voor uw eigen doen en laten, maar vooral ook van die van uw onderneming. Het opnemen van uw verantwoordelijkheid is essentieel als ondernemer. U hoeft dit natuurlijk niet allemaal alleen te doen. Durf gerust hulp in te roepen van anderen, aan u om te beslissen of dit noodzakelijk is of niet.

Bent u gerustgesteld of toch nog op zoek naar iemand die u kan ondersteunen in het verwerven van deze key competenties tot succes? Geef ons een seintje en vraag naar een gesprek met onze persoonlijke coaches!