Login
Service Contact Lex4You
Login

Ongevallenverzekering Privéleven

Een verzekering die je personeel dekt tegen privéongevallen.

Jaarlijks vinden er veel ongevallen buiten het werk of buiten de weg van en naar het werk plaats. Met deze aanvullende verzekering bied jij je medewerkers bescherming bij arbeidsongeschiktheid te wijten aan een ongeval in de privésfeer.

Contacteer ons

Je voordelen als werkgever

 • De premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten
 • Je dient de aard van het ongeval (privé- of arbeidsongeval) niet te bepalen
 • Je biedt je personeel een competitief loonpakket


De voordelen voor je werknemers

 • Zij genieten een extra inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid
 • Zij zijn 24u/24 en 7d/7 gedekt
 • Hun medische en farmaceutische kosten worden terugbetaald
 • Een kapitaal voor de begunstigde(n) bij overlijden


Waartoe dient deze verzekering?

De Ongevallenverzekering Privéleven beschermt het inkomen van je medewerkers wanneer ze door een privéongeval tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt worden of overlijden. Zij beschermt bijgevolg hun levensstandaard.

Aangezien de grens tussen privésfeer en beroepswereld almaar meer vervaagt, is het moeilijk een arbeidsongeval van een privéongeval te onderscheiden. Bovendien vindt een ongeval sneller plaats in je vrije tijd. Een van je medewerkers zou bijvoorbeeld een arm kunnen breken als gevolg van een fietstocht. Om je aan deze realiteit aan te passen en een concurrentieel voordeel aan je medewerkers aan te reiken, kan je die verzekeren tegen de Ongevallen in het Privéleven.


Hoe werkt deze verzekering?

Ieder ongeval moet onmiddellijk aan Securex aangegeven worden, ten laatste binnen een termijn van 8 kalenderdagen. Dat kan eenvoudig met behulp van onze online tool(*).

Tip: Naast de dekking van je medewerkers tegen ongevallen overkomen in het kader van hun privéleven, bestaat er een aanvullende verzekering Arbeidsongevallen om zij, die hogere inkomsten genieten, te beschermen.

Ik ben geïnteresseerd

(*) Nog geen toegang tot onze tool?

1) Je bent klant en je hebt nog geen login en paswoord voor een Securex-toepassing:

Vraag gratis toegang via "Login aanvragen" op onze website: www.securex.be/login.  Je kan bij deze aanvraag ook toegang vragen tot de online tools van verzekeringen. Je ontvangt dan een e-mail met de vraag om in een webformulier aan te geven tot welke verzekeringstool(s) je toegang wenst. Vervolgens krijg je een e-mail met je login en paswoord. Vanaf dat moment heb je met jouw gegevens, toegang tot de Securex-site.

2) Je bent klant en je beschikt al over een login en een paswoord voor een andere Securex-toepassing:

Om toegang te krijgen tot de tool, dien je enkel nog je rechten correct in te stellen. Stuur hiervoor een e-mail naar insurancehelp@securex.be met vermelding van onderstaande gegevens:

 • Aanvraag ‘Accident Manager’
 • Naam en voornaam user
 • User-id (= login op het portaal)

Zodra je account werd aangemaakt, ontvang je van ons een e-mail met verdere instructies.

Wat dekt deze verzekering?

 • Deze verzekering beschermt het inkomen van je medewerkers wanneer ze door een privé-ongeval tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt worden of komen te overlijden.
 • Ze betaalt ook de medische en farmaceutische kosten terug, voor zover die niet door het ziekenfonds of een andere verzekering gedekt zijn


Voor welke bedragen zijn de slachtoffers verzekerd?

Je kan kiezen uit 2 formules:

 • Vergoedingen gelijkwaardig aan deze voorzien in de wet op de arbeidsongevallen (= basis wet).

De door de werknemer genoten uitkeringen zijn gelijk aan die voorzien door de wet op de arbeidsongevallen en zijn gebaseerd op diens effectieve loon. De werkgever kan er ook voor kiezen een deel van het effectieve loon te verzekeren.


 • Vergoedingen op basis van een veelvoud van het begrensde basisloon.

Er wordt een kapitaal uitgekeerd in functie van het gekozen veelvoud van het basisloon. Afhankelijk van de gevallen kan het basisloon door een van de partijen begrensd worden.


Cijfervoorbeeld van een vergoeding basis wet

Je medewerker Geert, 41 jaar, raakt gewond bij het vallen in de trap thuis. Hij verdient jaarlijks € 65.000 bruto. Hij is getrouwd en heeft geen kinderen.


Hoeveel zal de tussenkomst voor Geert bedragen?


1. Geert is tijdelijk arbeidsongeschikt

De eerste 30 dagen ontvangt hij zijn gewaarborgd loon. Vanaf de 31ste dag betaalt Securex een dagvergoeding van € 160,27.

(€ 65.000 x 90%) / 365 = € 160,27

Van dit bedrag moet nog de tussenkomst van het ziekenfonds worden afgetrokken.


2. Geert is blijvend arbeidsongeschikt

De lijfrente wordt omgezet in kapitaal en onmiddellijk uitbetaald. Voor iemand van 40 jaar die voor 100% arbeidsongeschikt blijft, betekent dit:

(€ 65.000 x 100% x leeftijdscoëfficiënt 16,6206) = € 1.080.339


3. Geert overlijdt

De lijfrente wordt omgezet in kapitaal en onmiddellijk uitbetaald. 

Voor een weduwe van 40 jaar betekent dit: 

(€ 65.000 x 30% x leeftijdscoëfficiënt 16,6206*) = € 324.101,70*

*Op basis van de leeftijd van de begunstigde.


Nuttige documenten

Ongevallenverzekering Privéleven Algemene voorwaarden Versicherung Unfälle mit körperlichen Schäden Allgemeine Versicherungsbedingungen Ongevallenverzekering Privéleven IPID Fiche
Wil je meer weten over onze Ongevallenverzekering Privéleven?

Dit zou je ook kunnen interesseren: