Login
Service Contact Lex4You
Login

Aanvullende verzekering Arbeidsongevallen

De verzekering die rekening houdt met het effectieve loon van je medewerkers.

Wanneer je een werknemer in dienst neemt, moet je onderneming een verzekering Arbeidsongevallen afsluiten. Het wettelijk plafond zorgt echter voor een beperkte dekking. Je werknemers met hogere lonen lopen het risico financieel nadeel te lijden.

Met deze aanvullende verzekering garandeer je hen een bijkomend vervangingsinkomen in geval van arbeidsongeschiktheid.

Contacteer ons

Je voordelen als werkgever

 • De premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten
 • Je biedt je personeel een competitief loonpakket


De voordelen voor je werknemers

 • Zij genieten een extra inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid
 • Hun gezin ontvangt een aanvullende rente bij overlijden

Waartoe dient deze verzekering?

De aanvullende verzekering Arbeidsongevallen is een aanvullende verzekering op de wettelijk verplichte Arbeidsongevallenverzekering. In tegenstelling hiermee houdt de aanvullende verzekering Arbeidsongevallen rekening met het reële loon van de werknemer. Die verzekering beschermt bijgevolg zijn levensstandaard in geval van arbeidsongeval.


Hoe werkt deze verzekering?

Net zoals bij de verplichte Arbeidsongevallenverzekering vergoedt deze verzekering de ongevallen overkomen tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst alsook op de normale weg naar en van het werk. Als jij je verplichte Arbeidsongevallenverzekering hebt afgesloten bij ons, volstaat het een aangifte van arbeidsongeval in te vullen. Je hoeft bijgevolg geen aparte aangifte te doen. Je kan je dossier opvolgen met behulp van onze online tool (*).

Tip: Je kan je medewerkers ook verzekeren tegen privéongevallen dankzij een Ongevallenverzekering Privéleven.

Ik ben geïnteresseerd

(*) Nog geen toegang tot onze tool? 

1) Je bent klant en je hebt nog geen login en paswoord voor een Securex-toepassing: 

Vraag gratis toegang via "Login aanvragen" op onze website: www.securex.be/login. Je kan bij deze aanvraag ook toegang vragen tot de online tools van verzekeringen. Je ontvangt dan een e-mail met de vraag om in een webformulier aan te geven tot welke verzekeringstool(s) je toegang wenst. Vervolgens krijg je een e-mail met je login en paswoord. Vanaf dat moment heb je met jouw gegevens, toegang tot de Securex-site.                                                 

2) Je bent klant en je beschikt al over een login en een paswoord voor een andere Securex-toepassing:
Stuur dan een e-mail naar 
insurance@securex.be met vermelding van onderstaande gegevens:

 • Aanvraag ‘Mijn verzekeringen’
 • Naam en voornaam user
 • User-id (= login op het portaal)

Zodra je account werd aangemaakt ontvang je van ons een e-mail met verdere instructies.

Wat dekt deze verzekering?

Ze dekt het verschil tussen het brutojaarloon plafond van de verplichte Arbeidsongevallenverzekering, die tot € 53.087,42 beperkt is, en het reële loon van de werknemers (geheel of gedeeltelijk).


Welke kosten dekt deze verzekering niet?

 • Materiële schade zoals die veroorzaakt aan kledij, voertuigen, enz.
 • Van de vergoeding(en) die Securex betaalt, worden nog de sociale-zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing afgehouden.


Voor welke bedragen zijn de slachtoffers verzekerd?

Je kan kiezen uit 2 formules:

 • Vergoedingen bovenop deze voorzien in de Arbeidsongevallenverzekering (= basis wet).

Ze zijn gebaseerd op het verschil tussen het reële loon van de werknemer en het wettelijke plafond in de Arbeidsongevallenverzekering. Je kan ook kiezen om slechts een deel van het effectieve loon te verzekeren (verzekerd basisloon).


 • Vergoedingen op basis van een veelvoud van het wettelijk maximum bedrag.

Er wordt een kapitaal uitgekeerd in functie van de gekozen veelvouden


Cijfervoorbeeld van een vergoeding basis wet

Je medewerker, Geert, 40 jaar, raakt gewond bij een ongeval op weg naar het werk. Hij verdient jaarlijks € 65.000 bruto. Hij is getrouwd en heeft geen kinderen.

Het wettelijk maximum voor 2023 bedraagt € 53.087,42.


Hoeveel zal de tussenkomst voor Geert bedragen?


1. Geert is tijdelijk arbeidsongeschikt (bijvoorbeeld 31 dagen in dit geval)

 • Je krijgt als werkgever vanuit de verplichte Arbeidsongevallenverzekering een terugbetaling van:

(€ 53.087,42 x 90%) / 365 = 130,90 EUR x 31 dagen = € 4.057,90 (A)

 • Dankzij de aanvullende verzekering Arbeidsongevallen ontvang je bijkomend:

(€ 65.000 - € 53.087,42) x 90% / 365 = € 29,37 x 31 dagen = € 910,47 (B)


Dat bedrag komt bovenop de wettelijke uitkering en brengt het totaal voor de medewerker dus op € 4.968,37 bruto voor 31 dagen arbeidsongeschiktheid.

Vanaf de 31e dag worden bovenvermelde bedragen (A+B) rechtstreeks aan je medewerker betaald.


2. Geert is blijvend arbeidsongeschikt (bijvoorbeeld 100%)

 • Je werknemer krijgt vanuit de verplichte Arbeidsongevallenverzekering de volgende vergoeding:

€ 53.087,42 x 100% = € 53.087,42 op jaarbasis.

Deze lijfrente wordt langs een maandelijkse of trimestriële rente uitbetaald.


 • Dankzij de aanvullende verzekering Arbeidsongevallen ontvangt hij bijkomend:

(€ 65.000 – € 53.087,42) x 100% = € 11.912,58 

Deze lijfrente wordt onmiddellijk in kapitaal uitbetaald.

Voor een werknemer van 40 jaar betekent dit € 197.875,10 (€ 11.912,58 x leeftijdscoëfficiënt 16,6106).


3. Geert overlijdt

 • De jaarlijkse lijfrente in de arbeidsongevallenverzekering bedraagt:

€ 53.087,42 x 30% = € 15.926,23

Deze lijfrente wordt niet in kapitaal uitgekeerd maar in een maandelijkse of trimestriële rente.


 • De lijfrente in de verzekering Aanvullende Wet bedraagt:

(€ 65.000,00 – € 53.087,42 ) x 30% = € 3.573,77

Deze wordt onmiddellijk in kapitaal omgezet en uitbetaald. Voor een weduwe van 40 jaar betekent dit:

€ 59.396,77 (3.573,77 x leeftijdscoëfficiënt 16,6206).


Nuttige documenten

Aanvullende Arbeidsongevallenverzekering Algemene voorwaarden Zusätzliche Arbeitsunfallversicherung Allgemeine Bedingungen Aanvullende Arbeidsongevallenverzekering IPID Fiche
Wil je meer weten over onze Aanvullende Arbeidsongevallenverzekering?

Dit zou je ook kunnen interesseren: