Login
Service Contact Lex4You
Login

Medische controle: een controlearts aanvragen voor je werknemers

De missie van Securex Medische Controle

Aan absenteïsme zijn verschillende directe en indirecte kosten verbonden. Door medische controles te organiseren op een respectvolle manier, hou je je verzuim onder controle en beperk je de impact op menselijk vlak. Ontdek hoe je medische controle toevoegt aan je absenteïsmebeleid. 

Krijg hulp

Wanneer is een medische controle voor werknemers gepast?

Als een medewerker vaak arbeidsongeschikt is door ziekte en je vermoedt misbruik, kan je als leidinggevende of HR beslissen om een controlearts in te zetten. Zeker bij arbeidsgerelateerde klachten is een medische controle een goed idee.

Je start de controles op basis van een vooraf bepaald objectief criterium. Om te bepalen vanaf wanneer een afwezigheid als ‘storend’ of ‘opvallend’ telt, kan je met Securex een cijferanalyse doen, een nulmeting. Samen met de consultant bepaal je dan vanaf welk moment je een controlearts inschakelt.

Wat doet een controlearts?

Een controlearts onderzoekt of de duurtijd van de afwezigheid in verhouding is met de aandoening. Na afloop van de controle ontvangt je medewerker een document met daarop het advies van de controlearts.

De medische controle gebeurt standaard in het kabinet van een controlearts. Securex maakt voor jou een afspraak bij een controlearts in de buurt van waar je werknemer verblijft. De werknemer krijgt dan een sms-bericht van de plaats en het tijdstip van controle.

Enkele voordelen van deze procedure:

 • Je bespaart de kost van een eventuele tweede prestatie in het geval dat je werknemer niet thuis is op het moment van bezoek en zelf naar het kabinet moet gaan
 • Bij korte afwezigheden speel je kort op de bal
 • Geen discussies meer over het al dan niet vinden van de uitnodigingskaart in de brievenbus, het al dan niet aanbellen door de controlearts
 • Psychologisch ontradend effect omdat je werknemer naar de huisarts én naar de controlearts moet

De verplaatsingskosten van de werknemer zijn wel ten laste van jou als de werkgever.

Wanneer je werknemer zich niet kan verplaatsen of een medisch attest zegt dat die de woning niet mag verlaten, krijgt die een huisbezoek.

Waarom is medische controle belangrijk?

Medische controle heeft een impact op de directe kost van het verzuim. Een dag afwezigheid kost je organisatie gemiddeld € 300.

Medische controle beïnvloedt bovendien ook de indirecte kost van het verzuim:

 • Desorganisatie
 • Productiviteitsverlies of vertraging
 • Kost voor eventuele vervanging
 • Kwaliteitsvermindering
 • Niet behalen van deadlines
 • Impact op de work-life balance van collega’s

Door controle te organiseren geef je een signaal aan de medewerkers, zowel naar aan- als afwezigen. Ze dient als een soort radarfunctie binnen de organisatie. Idealiter zet je medische controle in als onderdeel van een absenteïsmebeleid.

Let er wel op dat te veel verhoogde waakzaamheid soms ook negatieve gevolgen heeft. Medisch onderzoek ligt gevoelig bij je werknemers. Zo is er het gevaar dat je werknemers zich gecontroleerd voelen. Of dat niemand zich arbeidsongeschikt durft te melden om een negatieve impact op hun carrière te vermijden.

Je organisatie lijdt bovendien ook onder overdreven presenteïsme. Werknemers die ziek zijn, komen beter niet naar het werk. Ze zijn niet productief en besmetten mogelijk collega's.

Alles over presenteïsme en absenteïsme


Wat mag een controlearts wel en niet doen?

Ook een controlearts is verplicht om zich aan bepaalde regels te houden. De wet voorziet een kader dat zowel de controlearts en je bedrijf als je werknemers hoort te beschermen.

Binnen de medische controle heb je volgend wettelijk kader:

1. Wet op de arbeidsovereenkomsten dd 3/7/1979 - art3

De werkgever heeft de plicht om het gewaarborgd loon te betalen aan de werknemer en heeft dus ook het recht om te laten verifiëren of een afwezigheid gerechtvaardigd is.

2. Wet op de controlegeneeskunde dd 13/06/1999

Controleartsen moeten optreden als onafhankelijke arts en moeten minstens 5 jaar praktijkervaring hebben. Ze stellen geen diagnose, maar geven advies over het medisch attest dat de huisarts uitschreef. Ze verifiëren of de duurtijd van de afwezigheid in verhouding is met de aandoening.

De controlearts kan zich hiervoor baseren op een fysiek medisch onderzoek of een anamnese.

Of het gewaarborgd loon al dan niet geschorst wordt, blijft finaal een beslissing van de werkgever.

Er is in de wetgeving niks voorzien over het tijdstip waarop een controle mag plaatsvinden. Algemeen stellen we dat de controle kan plaatsvinden gedurende de tijdspanne die ook geldt voor een gerechtsdeurwaarder. In de praktijk gebeuren de meeste controles tussen 8 uur ‘s morgens en 21 uur ‘s avonds.

Krijg advies


Wat doet een controlearts bij depressie, burn-out of andere mentale problemen?

Ook diverse psychische klachten veroorzaken arbeidsongeschiktheid, zoals stress, burn-out en depressie. Het duurt vaak langer voor een werknemer herstelt van problemen met mentale gezondheid en de kans op herval is ook groter dan bij fysieke problemen.

Psychische klachten zijn doorgaans moeilijker vast te stellen bij een medische controle. De eerste tekenen omvatten onder andere (verschillend van persoon tot persoon):

 • Vermoeidheid en andere fysieke symptomen
 • Lagere productiviteit
 • Een negatief geladen ingesteldheid, zoals cynisme en hopeloosheid
 • Herhaalde afwezigheid

Bovendien is er geen eenduidige manier om de herstelperiode in te schatten.

Samen gaan we voor minder afwezigheid

Securex ondersteunt je in de strijd tegen burn-out en stress. 


Hoeveel kost een controlearts?

De tarieven voor medische controles variëren afhankelijk van bij welk sociaal verzekeringsfonds je bent aangesloten en de indexering.

In ieder geval betaal je voor een controle op zaterdag een toeslag van 100%.

Bekijk de huidige tarieven


Hoe vraag je een controlearts aan bij Securex?

Via Securex vraag je een medische controle in een handomdraai aan.

Ben je al klant? Dan vraag je via het klantportaal een gezondheidsbeoordeling aan.

Medische controle aanvragen als klant Medische controle aanvragen als nieuwe klant



Samen met Securex creëer je vandaag al meer gezondheid en veiligheid

Start vandaag
Dit zou je ook kunnen interesseren