Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Roep je medische overmacht in? Binnenkort moet je 1.800 euro betalen aan het Terug Naar Werk-fonds

Roep je de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van je werknemer in wegens medische overmacht? Dan moet je binnenkort een bijdrage van 1.800 euro betalen aan een nieuw ‘Terug Naar Werk-fonds’ dat de betrokken werknemers helpt bij het vinden van een nieuwe baan.

2 januari 2023

De exacte datum van inwerkingtreding van deze bijdrageverplichting en de verschillende toepassingsmodaliteiten moeten nog worden vastgesteld. Maar dit is wat we al weten.

Bijdrage van 1.800 euro aan het Terug Naar Werk-fonds

Twee nieuwe verplichtingen

Als je medische overmacht inroept om de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen, moet je binnenkort aan twee verplichtingen voldoen:

  • Dit melden aan het Terug Naar Werk-fonds (dat binnen het RIZIV wordt opgericht). Je moet dan bepaalde gegevens bezorgen.
  • Een bijdrage van 1.800 euro storten.

Datum van inwerkingtreding en modaliteiten nog onbekend

De regering moet de modaliteiten rond deze nieuwe verplichtingen nog bepalen en de datum van inwerkingtreding van de maatregel vaststellen.

Geen outplacement meer bij medische overmacht

Deze maatregel zal de bijzondere outplacementregeling vervangen wanneer een werkgever medische overmacht inroept om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Die regeling zal dus binnenkort worden opgeheven.

Er zal dus geen outplacement meer zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. Het gaat dan namelijk niet om ontslag. De werknemer van wie de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht werd beëindigd, kan echter wel een aantal diensten inkopen, waaronder outplacement (zie hieronder).

Sancties in het Sociaal Strafwetboek

Als je deze verplichtingen niet naleeft, loop je een sanctie van niveau 2 op. Het gaat om:

  • Ofwel een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 euro
  • Ofwel een strafrechtelijke boete van 400 tot 4.000 euro

Als je de 1.800 euro niet betaalt aan het Fonds kan dat dus nog duurder uitvallen.

Gespecialiseerde diensten om een nieuwe baan te vinden

Wie kan rekenen op diensten van het Terug Naar Werk-fonds?

Mensen die zich wegens hun gezondheidstoestand in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt bevinden, kunnen een beroep doen op het Terug Naar Werk-fonds om gespecialiseerde diensten (coaching, matching, enz.) in te kopen om hen te helpen een nieuwe baan te vinden. Het gaat om:

  • Werknemers van wie de overeenkomst is beëindigd wegens medische overmacht
  • Elke werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is

Meer bepaald is het Terugkeerfonds dus bestemd voor de inkoop van gespecialiseerde dienstverlening op maat bij erkende dienstverleners met het oog op de sociaalprofessionele re-integratie van de gerechtigden die als arbeidsongeschikt zijn erkend in het kader van de uitkeringsverzekering.

Wie niet of niet langer als arbeidsongeschiktheid is erkend door het ziekenfonds en geen ziekte-invaliditeitsuitkeringen ontvangt zou dus niet op deze maatregel kunnen rekenen.

Wat moet nog worden vastgelegd?

De regering moet nog het volgende bepalen:

  • De gespecialiseerde dienstverlening op maat
  • De criteria waaraan deze gespecialiseerde dienstverlening moet voldoen
  • De toekenningsmodaliteiten waaraan de bovengenoemde gerechtigden moeten voldoen om aanspraak te maken op een tussenkomst van het Terug Naar Werk-fonds, de te volgen aanvraagmodaliteiten en de betalingsmodaliteiten.

Een tussenkomst van het Terug Naar Werk-fonds is niet mogelijk tijdens het door de ziekenfonds georganiseerde programma van beroepsherscholing.

Wat doet Securex voor jou?

Wij volgen dit dossier op de voet en houden je op de hoogte zodra we meer verduidelijking hebben en deze maatregel in werking treedt.

Lees ook: ‘Kan je rekenen op de nieuwe werkhervattingspremie van 1.000 euro?’

Bron

  • Programmawet van 26 december 2022, Belgisch Staatsblad van 30 december 2022

 

Welzijn op het werk
Ontslag & beëindiging