Login
Onze engagementen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De mens staat centraal in onze strategie

Bij Securex engageren wij ons ertoe een positieve bijdrage te leveren tot de maatschappij en de vraagstukken die ermee verband houden. Wij streven ernaar een duurzame, verantwoordelijke en rechtvaardige maatschappij te promoten, die een levenskwaliteit waarborgt aan het individu en tegelijk bescherming biedt aan de toekomstige generaties.

Neem contact met ons op
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze opdracht bestaat erin samen te bouwen aan een meer duurzame, verantwoordelijke en rechtvaardige maatschappij

Duurzaamheid
Elke opportuniteit aangrijpen om meer flexibiliteit te creëren

De professionele context evolueert snel. Doorheen alle maatschappelijke veranderingen die wij sinds vele jaren beleven, verbindt Securex zich ertoe hierin opportuniteiten te ontdekken. 
 
Ontdek onze MVO realisaties in 2020
 
Recente ervaring leert ons dat het vandaag van cruciaal belang is een meer flexibele arbeidswereld te bedenken en vorm te geven, die aan de nieuwe behoeften van de werknemers beantwoordt. In dit nieuwe concept van de arbeidsrealiteit, maken wij niet langer een onderscheid tussen de werknemer en de persoon. Ieder individu draagt zijn eigen ambities en professionele en privédromen met zich mee. Het komt ons toe hen de kans te geven om die waar te maken.  
 
Hiertoe werken wij aan de uitbouw van de New Way of Working bij Securex. Wij bedoelen hiermee een meer flexibel werkkader met als hoekstenen het vertrouwen, de autonomie en de samenwerking.
 
Dit nieuwe kader vormt ook een gedeeld verhaal. Wij begeleiden onze klanten en partners in deze aanpak opdat zij, op hun beurt, een antwoord zouden kunnen bieden aan de behoeften van hun community.
 
Tot slot is Securex ook aangesloten bij het charter "Baanbrekende Werkgever" waarmee hij zich ertoe verbindt de eigen ervaringen, realisaties en indrukken met betrekking tot de New Way of Working te delen. 
Verantwoordelijkheid
Samen ijveren voor een meer verantwoordelijke maatschappij
 
Bij Securex gaan wij stevige verbintenissen aan om de impact van onze activiteiten op de planeet te beperken en duurzame en ethische relaties met elk van onze partners te waarborgen. 
 
Omdat wij samen sterker staan, neemt Securex actief deel aan de realisatie van de doelstellingen van de Verenigde Naties op vlak van duurzame ontwikkeling, meer bepaald aan de volgende vier doelstellingen.

SDG3.pngSDG4.pngSDG8.pngSDG10.png
 
Gelijkheid
Ieder individu de kans bieden om toegang tot werk te krijgen 
 
De Stichting Securex heeft als missie de (re)integratie van werknemers op de arbeidsmarkt te ondersteunen. Deze opdracht is direct gelinkt aan onze bestaansreden: de werkgelegenheid, het ondernemerschap en de verwezenlijking van projecten te ondersteunen.
 
Hiertoe moedigt de Stichting Securex rechtstreeks de sociale projecten en de verengingen aan die hulp en steun bieden aan de (re)integratie van personen op de arbeidsmarkt. Aldus stellen wij onze HR-competenties ten dienste van de anderen. De Stichting Securex is een partner van verenigingen die zich inzetten voor dezelfde waarden: 

Diversicom.jpgTeach4Belgiul.jpgClasseContact-logo-couleurs-(1).pngtalent2connect.jpg
 
Wilt u meer weten over ons beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen? Neem contact met ons op
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Onze ambitie

Onze bestaansreden is altijd geweest om onze klanten de best mogelijke dienstverlening te bieden en hen de beste klantervaring te bezorgen. Vandaag willen we hun geprivilegieerde Europese partner zijn.

Meer info
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Bij Securex engageren wij ons ertoe een positieve bijdrage te leveren tot de maatschappij en de vraagstukken die ermee verband houden. Wij streven ernaar een duurzame, verantwoordelijke en rechtvaardige maatschappij te promoten, die een levenskwaliteit waarborgt aan het individu en tegelijk bescherming biedt aan de toekomstige generaties.

Meer info
Werken bij Securex

Gedaan met dagen of weken wachten op een antwoord op uw kandidatuur. Onze chatbot Lucas geeft u die meteen. Een robot die uw profiel screent? Helemaal niet. De criteria zijn ontwikkeld door onze HR Officers, op maat van onze functies en zijn precies dezelfde als in een standaard sollicitatieproces.

Meer info