Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

U heeft sociale verkiezingen gehouden in uw bedrijf en u heeft een Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW). Welke info moet u aan het comité meedelen? En wat zijn de taken en de plichten van het comité?

Samenstelling en werking van het Comité

Vanaf 50 werknemers moet u verkiezingen voor een CPBW oprichten. Wie maakt er deel van uit? En wat zijn de bevoegdheden van dat Comité?

Bevoegdheden en opdrachten van het Comité

Het CPBW moet voornamelijk adviseren over de preventie en veiligheid op het werk. Maar soms moet het ook zijn akkoord geven over bepaalde onderwerpen. Hier leest u alles over die bevoegdheden en de opdrachten van het comité.

Rechten en plichten van werkgevers en het Comité

Zowel u als de leden van het CPBW hebben rechten en plichten. Welke dat zijn ontdekt u hier.

Huishoudelijk reglement

Het CPBW moet geregeld samenkomen. Wanneer die vergaderingen gehouden worden en hoe ze verlopen, legt u vast in het huishoudelijk reglement. Hier vindt u wat u in het huishoudelijk reglement moet vermelden.

Afwezigheden voor syndicale vorming

Werknemers die deel uitmaken van het CPBW kunnen ook syndicale vorming volgen bij hun vakbond. Hier vindt u meer info over de duur van de vormingen. Maar ook de antwoorden op vragen als: welke types van syndicale vorming er bestaan, vindt u hier.