Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Huishoudelijk reglement

Wat is het huishoudelijk reglement? Wat moet erin staan?

Het huishoudelijk reglement bepaalt de werkingsregels van het CPBW. Bij de inrichting van het nieuwe CPBW beginnen de leden met het opstellen van dit reglement.

Laatst bijgewerkt op 6 februari 2024

Het huishoudelijk reglement moet verplicht de volgende punten bevatten:

 • De nadere regels betreffende de plaats en het tijdstip van de vergaderingen;
 • De namen en voornamen van de gewone en plaatsvervangende leden die de werkgever vertegenwoordigen alsook de namen en voornamen van de gewone en plaatsvervangende leden die de werknemers vertegenwoordigen;
 • De naam en voornaam van de voorzitter en, in voorkomend geval, van zijn plaatsvervanger;
 • De nadere regels betreffende de taak van de voorzitter en de wijze waarop hij zich kan laten vervangen;
 • De wijze waarop een punt kan worden ingeschreven op de agenda;
 • De wijze waarop de leden worden opgeroepen voor de vergadering;
 • De nadere regels betreffende het verloop van de vergaderingen;
 • De nadere regels betreffende het vereiste aanwezigheidsquorum om rechtsgeldig te kunnen vergaderen en de wijze waarop wordt vastgesteld dat er een akkoord is;
 • De wijze waarop inzage wordt verleend in de verslagen, adviezen en alle andere documenten die door de werkgever ter beschikking moeten worden gehouden van het CPBW;
 • De wijze en de termijn van bewaring van het archief van het Comité en de nadere regels betreffende de inzage ervan door de leden van het CPBW;
 • De nadere regels betreffende de aanduiding van de afvaardiging belast met het grondig onderzoek van de arbeidsplaatsen/met het bezoek aan de arbeidsplaatsen in geval van een dreigend risico of een ernstig ongeval/met het te woord staan van de inspectiediensten bij hun toezichtsbezoeken;
 • De aard van de middelen, inzonderheid onder de vorm van een notitieboekje of een gelijkwaardig rapporteringsmiddel, die ter beschikking worden gesteld van de leden van het CPBW zodat zij de vastgestelde gevaren en risico’s kunnen signaleren aan het rechtstreeks bevoegde lid van de hiërarchische lijn;
 • De nadere regels betreffende de voorbereidende vergaderingen en de bijkomende vergaderingen;
 • De wijze waarop, in voorkomend geval, de deskundigen worden uitgenodigd;
 • De wijze waarop het personeel wordt geïnformeerd over de agendapunten en de beslissingen van het CPBW;
 • De procedure tot wijziging van het reglement.

U kunt een huishoudelijk reglement bestellen door onze Legal advisors te contacteren.

Alle artikelen over