Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Bevoegdheden en opdrachten van het Comité

In welke gevallen moet het CPBW een voorafgaand akkoord geven?

Voor bepaalde gevallen is het akkoord van het CPPT vereist.

Laatst bijgewerkt op 18 maart 2022

Het comité moet zijn voorafgaand akkoord geven over:

  • De aanstelling, de vervanging of de verwijdering van de preventieadviseur van de IDPB of van hun tijdelijke vervangers in hun functie;

Opgelet, de preventieadviseurs genieten een bijzondere bescherming tegen ontslag

  • De minimumduur van de prestaties van de interne preventieadviseur zodat de opdrachten die aan de IDPB zijn toegewezen, steeds volledig en efficiënt kunnen worden vervuld;
  • De aanstelling van de gespecialiseerde preventieadviseur psychosociale aspecten op het werk en het preventieplan dat in het kader daarvan werd uitgewerkt (het voorafgaand akkoord van alle leden van het comité is in deze hypothese vereist). Ter herinnering, deze aanstelling is in alle ondernemingen verplicht. In de ondernemingen met minder dan 50 werknemers maakt de gespecialiseerde preventieadviseur deel uit van de externe dienst;
  • De interne procedures die de werknemer die meent dat hij het slachtoffer is een van een psychosociaal risico, kan gebruiken. Deze procedures moeten nadien opgenomen worden in het arbeidsreglement van de onderneming;
  • Andere gevallen bepaald door de reglementering (afwijkingen van de temperaturen voorgeschreven door de reglementering, toegang tot de refter, kleedkamers, …).

 

Alle artikelen over