Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Bevoegdheden en opdrachten van het Comité

Welk gevolg moet de werkgever aan de adviezen van het CPBW geven?

Voor bepaalde gevallen is het voorafgaand advies van de leden van het CPPT vereist.

Laatst bijgewerkt op 6 februari 2024

Unanieme adviezen over de ernstige risico’s

De werkgever geeft zo snel als mogelijk een conform gevolg aan de unanieme adviezen van het comité over de ernstige risico’s voor het welzijn van de werknemers en waarbij schade dreigend is.

Uiteenlopende adviezen over ernstige risico’s

De werkgever geeft een passend gevolg in de gevallen van uiteenlopende adviezen. Hij moet de redenen voor zijn keuze aan het comité verklaren.

Andere adviezen

De werkgever geeft gevolg aan alle overige adviezen binnen de door het comité gestelde termijn (bijvoorbeeld op de volgende vergadering) of, indien geen termijn bepaald werd, uiterlijk binnen zes maanden.

De werkgever die niet overeenkomstig de adviezen gehandeld heeft, er geen gevolg aan heeft gegeven of gekozen heeft onder de uiteenlopende adviezen, deelt de redenen hiervoor mee aan het comité.

Hij verklaart tevens de maatregelen die in een gewettigd dringend geval genomen werden zonder het comité vooraf te raadplegen of te informeren.

Alle artikelen over