Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Samenstelling en werking van het Comité

Wanneer moet men een Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) oprichten?

Elke onderneming of, meer bepaald, elke technische bedrijfseenheid die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstelt, moet een comité voor preventie en bescherming op het werk oprichten.

Laatst bijgewerkt op 17 maart 2022

Opgelet, het begrip technische bedrijfseenheid dat wordt bepaald op grond van economische en sociale criteria, valt niet altijd samen met het begrip juridische entiteit.

Het CPBW wordt opgericht ingevolge de procedure van de sociale verkiezingen waarbij de personeelsvertegenwoordigers aangeduid worden. Deze verkiezingen worden in principe om de 4 jaar gehouden. De laatste sociale verkiezingen hebben plaatsgevonden in november 2020. De volgende sociale verkiezingen vinden in principe in mei 2024 plaats. 

Opmerking: De bepaling van het gemiddeld personeelsbestand van de onderneming is onderworpen aan duidelijk vastgelegde wettelijke regels. De referteperiode voor het berekenen van het gemiddeld personeelsbestand voor de sociale verkiezingen in 2024 loopt van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023.

Ons Sociaal Secretariaat kan deze berekening voor uw onderneming maken.

Bijzondere hypotheses

Wanneer een onderneming de drempel van 50 werknemers tussen twee verkiezingsperiodes bereikt, moeten er pas verkiezingen worden georganiseerd tijdens de volgende verkiezingsperiode voor zover de onderneming, op dat ogenblik, nog steeds gemiddeld 50 werknemers tewerkstelt. 

Heeft een onderneming daarentegen nagelaten om sociale verkiezingen te houden met het oog op de oprichting van een CPBW terwijl zij daartoe gehouden was, dan kan zij in gebreke worden gesteld en zal zij een daarvoor voorziene verkiezingsprocedure buiten de officiële periode moeten opstarten.

Daarnaast moet het CPBW onmiddellijk worden hernieuwd wanneer het aantal personeelsafgevaardigden van het CPBW lager dan 2 wordt. 

In geval van overgang van onderneming of overname van het actief zijn specifieke regels van toepassing.

Afwezigheid van CPBW

Indien in de onderneming geen CPBW opgericht moet worden, om welke reden dan ook (bijvoorbeeld omdat de onderneming geen 50 werknemers telt of omdat er niet voldoende kandidaten zijn), neemt de vakbondsafvaardiging de taken van de personeelsvertegenwoordigers in het CPBW over.

De leden van de vakbondsafvaardiging genieten in dit geval dezelfde bescherming als de personeelsvertegenwoordigers in het CPBW.

In de ondernemingen waar geen vakbondsafvaardiging aanwezig is, behandelen de werknemers zelf rechtstreeks de vragen in verband met het welzijn van de werknemers op het werk.

Wat zijn de sancties als de werkgever die geen comité opricht ?

De werkgever die geen comité voor preventie en bescherming op het werk opricht hoewel hij daar wettelijk toe verplicht is of die de goede werking van dit comité hindert, kan gesanctioneerd worden.

Voor een overzicht van de toepasselijke sancties verwijzen we u naar het Sociaal Strafwetboek.

Alle artikelen over