Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Samenstelling en werking van het Comité

Samenstelling van het CPBW : de werkgeversafvaardiging

Het comité is samengesteld uit 2 partijen. Enerzijds het ondernemingshoofd en de vertegenwoordigers die door de werkgever onder het leidinggevend personeel aangeduid werden; anderzijds de vertegenwoordigers die door de werknemers van de onderneming zijn verkozen. De preventieadviseur van de onderneming staat in voor het secretariaat van het CPBW.

Laatst bijgewerkt op 18 maart 2022

De werkgeversafvaardiging bestaat uit het ondernemingshoofd en één of meer gewone en plaatsvervangende afgevaardigden die door hem worden aangeduid. Deze afgevaardigden moeten echter wel bevoegd zijn om hem te vertegenwoordigen en te binden door de leidinggevende functies die zij in de onderneming bekleden.

De lijst van de leidinggevende functies van de onderneming wordt opgesteld in het kader van de procedure van de sociale verkiezingen. Enkel de personen die één van de functies op die lijst uitoefenen, kunnen de werkgever dus rechtsgeldig vertegenwoordigen tijdens de vergaderingen van het CPBW.

De lijst van de leidinggevende functies kan enkel via een specifieke procedure gewijzigd worden.

Het mandaat van de werkgeversafgevaardigde heeft een looptijd van 4 jaar. De afgevaardigde blijft in functie tot de datum waarop het nieuwe CPBW, dat bij de volgende sociale verkiezingen gekozen wordt, geïnstalleerd wordt.

De sociale verkiezingen worden normaliter immers om de 4 jaar gehouden. Het mandaat kan sneller verstrijken indien de lijst van de leidinggevende functies wordt gewijzigd en de door de werkgeversafgevaardigde uitgeoefende functie er niet langer in voorkomt.

De werkgever kan echter gemakkelijk een zetelende werkgeversvertegenwoordiger vervangen door één van de personen die op de lijst staat van de personen met een leidinggevende functie of één van de personen die een van de leidinggevende functies uitoefent die in de loop van de verkiezingsprocedure bepaald zijn.

De werkgeversvertegenwoordigers genieten niet van een bijzondere ontslagbescherming.

Het aantal werkgeversafgevaardigden mag dat van de personeelsafgevaardigden niet overschrijden.

Alle artikelen over