Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Bevoegdheden en opdrachten van het Comité

Welke opdrachten heeft het CPBW?

Het CPBW heeft als opdracht alle middelen te zoeken en voor te stellen die het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk bevorderen.

Laatst bijgewerkt op 18 maart 2022

In dat kader heeft het als opdracht adviezen uit te brengen en voorstellen te formuleren omtrent het beleid inzake het welzijn van de werknemers, over het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan. In sommige gevallen is het akkoord van het comité zelfs vereist.

Het CPBW heeft ook het recht de financiële en de economische informatie betreffende de onderneming te ontvangen in die ondernemingen waar geen ondernemingsraad (OR) is. Het gaat hier met andere woorden over de ondernemingen waar 50 tot 99 werknemers tewerkgesteld zijn waar geen OR opgericht werd of opgericht had moeten worden.

Wet van 23 april 2008. De ondernemingen die in het verleden de drempel van de 100 werknemers bereikt hebben en een OR opgericht hebben en die vervolgens deze drempel niet meer bereikt hebben worden niet beoogd. Deze ondernemingen zijn immers nog verplicht om een OR op te richten. De personeelsvertegenwoordigers bij het CPBW zijn in deze ondernemingen ook de personeelsvertegenwoordigers bij de OR. Ondanks dit feit functioneren beide organen apart.

Bovendien is het comité voortaan ook bevoegd om bepaalde sociale inlichtingen te ontvangen in ondernemingen zonder OR en zonder syndicale afvaardiging. U vindt hierna dus ook het antwoord op de vraag: “Wat zijn de economische, financiële en sociale bevoegdheden van het CPBW?”.

Opgelet! Sommige sectoren hebben in bijzondere bepalingen voorzien voor wat de opdracht van het CPBW betreft. Voor meer informatie, raadpleeg de rubriek Sectoraal op Lex4You en vul het nummer van uw paritair comité in.

Alle artikelen over