Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Samenstelling en werking van het Comité

Samenstelling van het CPBW : de secretaris en en andere betrokkenen

De preventieadviseur van de onderneming staat in voor het secretariaat van het CPBW. De preventieadviseurs van de externe dienst of andere deskundigen mogen ook aanwezig zijn.

Laatst bijgewerkt op 6 februari 2024

De secretaris

De preventieadviseur (PA) is secretaris van het comit√©. Hij maakt deel uit van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB). Hij mag noch tot de werkgeversafvaardiging, noch tot de werknemersafvaardiging behoren en oefent zijn opdracht volkomen neutraal uit. 

U vindt een overzicht van de taken van de secretaris vanuit het oogpunt van de organisatie van de vergaderingen van het CPBW onder de vraag “Hoe functioneert het CPBW?”.

Preventieadviseur belast met het medisch toezicht, andere preventieadviseur van de interne dienst of preventieadviseur van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

Deze preventieadviseurs mogen aanwezig zijn met een raadgevende stem telkens als een agendapunt van de vergadering van het CPBW handelt over een materie waarvoor zij bevoegd zijn (bijvoorbeeld arbeidsgeneeskunde, ergonomie, psychosociale risico's op het werk,…).

Andere personeelsleden, deskundigen en de dienst Toezicht op het welzijn op het werk

Het CPBW mag andere personeelsleden horen in verband met de kwesties die het bespreekt.

Alle leden die de werknemers vertegenwoordigen mogen zich, met het akkoord van de werkgever, laten bijstaan door een deskundige naar keuze. Ze kunnen eveneens steeds een beroep doen op dienst Toezicht op het welzijn op het werk.

 

Alle artikelen over