Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Rechten en plichten van werkgevers en het Comité

Welke verplichtingen heeft de werkgever?

De codex over het welzijn op het werk legt de werkgever ook bepaalde verplichtingen op met betrekking tot de oprichting en de goede werking van het CPBW.

Laatst bijgewerkt op 6 februari 2024

De werkgever heeft de volgende verplichtingen:

 • een CPBW invoeren en het vernieuwen wanneer de wet dit vereist;
 • toezien op de goede werking van het CPBW (de werkgever die de werking van het CPBW belemmert, kan gestraft worden);
 • het CPBW alle nodige informatie verstrekken en zijn leden, indien nodig, opleiden opdat zij met volkomen kennis van zaken hun opdrachten zouden kunnen vervullen;
 • een aanplakbord of andere equivalente middelen ter beschikking stellen van het CPBW (bijvoorbeeld, de elektronische post) zodat het zijn informatie aan alle werknemers kan meedelen;
 • gevolg geven aan de adviezen van het CPBW of zijn beslissingen met redenen omkleden
 • de nodige middelen ter beschikking stellen van de leden van het CPBW zodat zij de vastgestelde gevaren en risico’s kunnen signaleren aan het rechtstreeks bevoegde lid van de hiërarchische lijn;
 • met betrekking tot het re-integratietraject (RIT) van een arbeidsongeschikte werknemer heeft de werkgever de verplichting om deze werknemer regelmatig te herinneren aan de mogelijkheid zich gedurende het hele RIT te laten bijstaan door een werknemersafgevaardigde in het CPBW
 • de werkgever bezorgt jaarlijks aan het CPBW de geglobaliseerde en geanonimiseerde elementen uit de re-integratieplannen en uit de gemotiveerde verslagen, waarbij hij ervoor zorgt dat hierbij geen identificatie van individuele werknemers mogelijk is.
  In elk geval worden minstens de volgende elementen vermeld:
  • de stappen die de werkgever heeft ondernomen om aangepast of ander werk te zoeken voor de werknemer, of om de werkpost aan te passen;
  • de redenen waarom in voorkomend geval geen re-integratieplan kon worden opgemaakt of een aangeboden plan werd geweigerd;
 • een huishoudelijk reglement opstellen dat de werkingsregels van het CPBW vastlegt.
Alle artikelen over