Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Voordelen van alle aard

In uw zoektocht om werknemers alternatief te verlonen, mag u zeker de voordelen van alle aard niet vergeten. Deze voordelen bestaan in alle vormen en maten (van smartphones tot bedrijfswagens) en genieten vaak van een gunstige sociale of fiscale behandeling.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Wat is een voordeel van alle aard?

Voordelen van alle aard bestaan in verschillende vormen: van voordelen in natura (bv. gratis woonst) tot het ten laste nemen van privéuitgaven. Ze vormen fiscaal wel altijd een belastbaar inkomen. Verwar hen daarom niet met sociale voordelen of kosten eigen aan de werkgever, die vrijgesteld zijn.

De belastbaarheid van het voordeel van alle aard

Wist u dat voordelen van alle aard steeds een rechtstreekse of onrechtstreekse compensatie moeten zijn voor de prestaties die uw werknemer verricht? Er moet namelijk altijd een verband bestaan tussen beiden. U leest er hier alles over.

Hoeveel bedraagt het voordeel van alle aard?

In principe zullen voordelen van alle aard getaxeerd worden op hun werkelijke waarde. Voor een hele reeks voordelen geldt echter dat je de waarde ervan mag bepalen op basis van een (meestal lager) forfait. Op die manier zal uw medewerker minder belastingen betalen op zijn of haar voordeel.

Voordelen van alle aard en de bedrijfsvoorheffing

Omdat voordelen van alle aard belastbare inkomsten zijn, moet u er bedrijfsvoorheffing op inhouden. Wist u dat het tarief aan bedrijfsvoorheffing anders is voor de voordelen die u maandelijks met het gewoon loon toekent dan voor de voordelen die trimestrieel of jaarlijks worden aangeboden?

Voordelen van alle aard en de fiscale fiche

Voordelen van alle aard vormen een belastbaar inkomen dat aftrekbaar is voor u als werkgever. Deze aftrekbaarheid is wel alleen maar van toepassing wanneer u de voordelen van alle aard op een fiscale fiche vermeldt.

Hoe wordt het voordeel van alle aard in het sociaal recht behandeld?

Dat het fiscaal en sociaal recht niet op elkaar zijn afgestemd, is duidelijk. Daar waar “voordelen van alle aard” een fiscaal begrip zijn, vinden we ze in het sociaal recht niet onder die noemer terug. Hier spreekt men dan weer van “in geld waardeerbare voordelen”. Hoe hier op sociaal vlak een invulling aan wordt gegeven, leest u hier.

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

- Artikel 36 Wetboek van de inkomstenbelasting -Artikel 18 van het Koninklijk Besluit van het WIB 1992 -Artikels 2 en 6 van de Wet van 12 april 1965 -Artikel 19 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde