Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen

Eindejaarspremie

Niet alle werknemers hebben recht op een eindejaarspremie. Wat met uw werknemers? Hebben ze recht op een premie op het einde van het jaar?

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Voorwaarden en toekenningsmodaliteiten van de eindejaarspremie

Gewoonlijk bepaalt een collectieve arbeidsovereenkomst de toekenningsvoorwaarden voor de premie, het bedrag ervan, het tijdstip van betaling en het eventuele recht op een percentage wanneer de werknemer wordt ontslagen of ontslag neemt vóór de betaling van de premie. Als u wilt weten wat uw verplichtingen zijn, moet u dus in de eerste plaats nagaan of er een dergelijke cao bestaat en wat de toepassingsmodaliteiten zijn.

Rechten bij onvolledige prestaties tijdens het jaar of bij verbreking van de arbeidsovereenkomst

Is de eindejaarspremie ‘deelbaar’ en wordt ze naar verhouding van de arbeidsprestaties berekend? Welke afwezigheidsdagen worden gelijkgesteld met effectieve arbeidsprestaties? Lees het hier.

Eindejaarspremie en verbrekingsvergoeding

U heeft de arbeidsovereenkomst van uw werknemer beëindigd mits betaling van een opzegvergoeding. Moet u rekening houden met de eindejaarspremie in de berekeningsbasis van deze vergoeding?

Verzaken aan de eindejaarspremie?

Kan de werknemer aan zijn eindejaarspremie verzaken? Voorzichtigheid is geboden!

Eindejaarspremie en cafetariaplan

Het cafetariaplan is een bepaald budget dat ter beschikking van de werknemer wordt gesteld om een loonpakket samen te stellen. Kan de werknemer zijn eindejaarspremie inbrengen in dit plan?