Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Sociale loonlasten: de RSZ-bijdragen

Er moeten socialezekerheidsbijdragen worden betaald aan de RSZ. Hoeveel bedragen de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid? Welke persoonlijke bijdragen betaalt de werknemer op zijn loon? Zijn er RSZ-verminderingen mogelijk? Volg onze gids.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Socialezekerheidsbijdragen

Werkgevers en werknemers die onder de Belgische sociale zekerheid vallen, moeten bijdragen betalen aan de RSZ. De werkgeversbijdragen worden berekend bovenop het aan de werknemers toegekende brutoloon. Hoeveel bedragen ze? Op welke soorten verminderingen kunt u rekenen?

Diverse bijdragen

Naast de basisbijdragen voor de sociale zekerheid is de werkgever verschillende bijdragen verschuldigd die overeenstemmen met een percentage van het brutoloon van de werknemer. Om welke bijdragen gaat het?

Sanctie

Welk risico loopt u als u uw bijdragen niet tijdig betaalt?