Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen

Fiscale loonlasten: de bedrijfsvoorheffing

Als echt voorschot op de eindbelasting speelt de bedrijfsvoorheffing een centrale rol in de loonfiscaliteit. We nemen de regels door die van toepassing zijn voor de bedrijfsvoorheffing zowel voor werknemers als voor bedrijfsleiders, en focussen ook op de verplichtingen van de personen die deze voorheffing moeten inhouden en doorstorten aan de Schatkist.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Schalen en barema’s 

Zodra u de gezinssituatie van de begunstigde kent (alleenstaand/gehuwd; indien gehuwd, echtgeno(o)t(e) met of zonder inkomen) en zijn verblijfsstatus (inwoner of niet), moet u nog nagaan welke schaal van de bedrijfsvoorheffing moet worden toegepast op zijn loon. Aan de hand van de schalen kunt u het forfaitaire bedrag van de bedrijfsvoorheffing vaststellen dat verschuldigd is op de belastbare bezoldigingen. Er bestaan drie schalen.

Algemene regels

Wat is bedrijfsvoorheffing en hoe wordt ze berekend? Wat zijn de wettelijke regels en verplichtingen op het gebied van bedrijfsvoorheffing? Wij beantwoorden de meest gestelde vragen zodat u de fiscale situatie van de werknemer correct kunt bepalen en de bedrijfsvoorheffing op zijn loon correct kunt vaststellen.

Alle artikelen over Algemene regels
Sluiten

Wettekst met uitleg (bijlage III KB/WIB ’92) 

Wie de loonfiscaliteit van werknemers wil begrijpen, krijgt vroeg of laat te maken met ‘bijlage III’. Wij lichten de structuur en inhoud van dit document toe zodat u weet en begrijpt hoe de bedrijfsvoorheffing wordt vastgesteld.

Alle artikelen over Wettekst met uitleg (bijlage III KB/WIB ’92) 
Sluiten

Burgerlijke staat en personen ten laste

Wanneer het huishouden van een belastingplichtige samengesteld is uit personen die als fiscaal ten laste beschouwd worden, leidt dat tot een niet te verwaarlozen belastingvoordeel, omdat de belastingvrije som in dat geval verhoogd zal worden. Het maakt hierbij niet uit of deze personen al dan niet gezinsleden van de belastingplichtige zijn. Daarom is het erg belangrijk om te weten wie als fiscaal ten laste beschouwd kan worden.