Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Voordelig verlonen

Verlonen houdt veel meer in dan een maandloon betalen. Er bestaan tal van alternatieve verloningsvormen. De meeste daarvan zijn sociaal en fiscaal voordelig. Volg de gids en doe uw portemonnee een plezier!

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Loonbonus (CAO nr. 90 bis)

Voor de loonbonus, officieel ‘niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’, geldt een sociale en fiscale gunstbehandeling. Dit is een voordeel dat gekoppeld is aan de collectieve resultaten van een onderneming. Hoe voert u de loonbonus in? Welke voorwaarden moeten worden nageleefd? Welk bedrag kunt u toekennen? Lees het hier.

Financiële producten: warrants en aandelenopties (stock options)

Via warrants en aandelenopties geeft u uw medewerkers een loonvoordeel dat - onder voorwaarden - vrij is van sociale zekerheidsbijdragen. Een mooie vorm van loonoptimalisatie dus! Sommige warrants of options leveren ook een fiscaal voordeel op. In dat geval zullen uw medewerkers ze wel langer moeten bijhouden en kunnen ze dus niet direct “cashen”.

Geschenken en cheques

De toekenning van geschenken en cheques (maaltijdcheques, ecocheques, ...) is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van RSZ en van belasting. Lees wat die voorwaarden zijn onder onze rubriek "Geschenken en cheques".

Mobiliteitsbudget

Met het mobiliteitsbudget kan worden gekozen voor groenere alternatieven voor de ‘klassieke’ bedrijfswagen. Wat zijn de 3 pijlers van dat budget? Hoe worden ze sociaal en fiscaal behandeld? Hoe voert u een mobiliteitsbudget in binnen uw onderneming?

Alle artikelen over Mobiliteitsbudget
Sluiten

Innovatiepremie

Om innovatie en initiatief van de werknemers in ondernemingen te verhogen kunt u een innovatiepremie toekennen aan werknemers die een innoverend idee aanbrengen voor uw onderneming. Voor de toekenning van deze premie gelden echter heel strikte voorwaarden. Welke?