Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen

Terugbetaling van vervoerskosten

Het traject tussen de woonplaats en de werkplaats wordt beschouwd als een privéverplaatsing bij de werknemer. De kosten van het woon-werkverkeer zijn dus in principe voor zijn rekening. Verschillende wettelijke en sectorale bepalingen verplichten de werkgever echter om een tegemoetkoming te betalen in deze kosten. Hier bekijken we de sociale en fiscale aspecten van deze vergoedingen bij de werknemer, de werkgever en de zelfstandige bedrijfsleider.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Terugbetaling van vervoerskosten

Het traject tussen de woonplaats en de werkplaats wordt beschouwd als een privéverplaatsing van de werknemer. De kosten van het woon-werkverkeer zijn dus in principe voor zijn rekening. Verschillende wettelijke en sectorale bepalingen verplichten de werkgever echter om een tegemoetkoming te betalen in deze kosten. We bekijken hier de sociale en fiscale aspecten van deze vergoedingen bij de werknemer, de werkgever en de zelfstandige bedrijfsleider.

Sociale aspecten

Het traject tussen de woonplaats en de werkplaats is een privéverplaatsing voor de werknemer. Wanneer de werkgever vergoedingen toekent voor deze verplaatsing, worden deze beschouwd als specifieke vergoedingen. Wat zijn uw verplichtingen in dit verband? Wat zijn de regels bij gebruik van het openbaar vervoer? En bij gebruik van privévervoermiddelen? Zijn er RSZ-bijdragen verschuldigd op de kosten van woon-werkverkeer?

Fiscale aspecten 

In principe vormt de tegemoetkoming van de werkgever in de kosten van het woon-werkverkeer een belastbaar voordeel van alle aard. Onder bepaalde voorwaarden voorziet de wet echter in belastingvrijstelling. Lees meer over de belastingregeling die van toepassing is op de terugbetaling van vervoerskosten door de werkgever. U zult ook zien dat er een aantal ‘specifieke gevallen’ zijn, zoals fietsen, carpoolen en georganiseerd collectief vervoer.