Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) is een bijzondere regeling die sommige oudere werknemers, in geval van ontslag, het voordeel biedt om, bovenop de werkloosheidsuitkering, een bedrijfstoeslag te genieten ten laste van hun ex-werkgever, een sociaal fonds of een bestaanszekerheidsfonds. Er zijn inhoudelijke, formele, leeftijds- en loopbaan voorwaarden.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Introductie

U vindt hier de basisprincipes van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, vroeger brugpensioen) ingevoerd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten in de Nationale Arbeidsraad en door het koninklijk besluit van 3 mei 2007. Aangezien de opeenvolgende regeringen het gebruik van het SWT willen ontmoedigen, werden de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden meermaals opgetrokken en werd het statuut van de werkloze met bedrijfstoeslag minder voordelig gemaakt.

Voorwaarden van het SWT

Een reeks voorwaarden dienen vervuld te zijn om toegang te hebben tot het SWT. Het betreft grondvoorwaarden, vormvoorwaarden en voorwaarden die te maken hebben met de leeftijd en de loopbaan van de werknemer.

Vervangingsplicht

De werkgever is in principe verplicht om de kandidaat voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) te vervangen. Uw Securex Legal advisor kan nagaan of de vervanging nodig en geldig is of kan u helpen bij het indienen van een aanvraag tot vrijstelling.

Bedrijfstoeslag

Moet de werkgever een bedrijfstoeslag betalen? Hoe evolueert de bedrijfstoeslag? Aan welke persoonlijke en werkgeversbijdragen is de bedrijfstoeslag onderworpen? Hoe wordt de bedrijfstoeslag fiscaal behandeld? U leest het allemaal hier!

Statuut van werkloze met bedrijfstoeslag

Welke formaliteiten moeten worden verricht om het statuut van werkloze met bedrijfstoeslag te verkrijgen? Welk statuut heeft de werkloze met bedrijfstoeslag? Moet hij beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt? Wat gebeurt er in geval van werkhervatting? U verneemt het in deze rubriek.