Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Statuut van werkloze met bedrijfstoeslag

Welke formaliteiten moeten worden verricht om het statuut van werkloze met bedrijfstoeslag te verkrijgen?

De werknemer dient zich persoonlijk aan te melden bij een uitbetalingsinstelling om het statuut van werkloze met bedrijfstoeslag aan te vragen.

Laatst bijgewerkt op 3 januari 2022

Principe

Ten vroegste op de eerste (vergoedbare) werkdag die volgt op het einde van de opzegtermijn of, in voorkomend geval, de eerste (vergoedbare) werkdag die volgt op de periode die is gedekt door de opzegvergoeding en, in voorkomend geval, door de ontslagcompensatievergoeding, dient de werknemer zich persoonlijk aan te melden bij een uitbetalingsinstelling (ofwel zijn vakbond ofwel de HVW, d.i. de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen) om het statuut van werkloze met bedrijfstoeslag aan te vragen, alsook de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Voor de adressenlijst raadpleegt u de site http://www.hvw.fgov.be/.

Een reeks documenten moet worden voorgelegd. Aangezien de vergoeding toegekend wordt vanaf het moment van de aanvraag, is het aangeraden dit zo snel mogelijk te doen, zelfs als men nog niet over alle documenten beschikt. Voor meer informatie, raadpleeg uw legal advisor.

Het volledige dossier moet uiterlijk binnen de 2 maanden na de aanvraag worden ingediend.

Welke documenten moet de werknemer indienen?

  • Het formulier C4-SWT dat naar behoren is ingevuld door de werkgever (of C4ASR-SWT); indien de werkgever dit formulier niet of niet snel genoeg verstrekt, doet de werknemer er goed aan om reeds een formulier C109 in te vullen bij de uitbetalingsinstelling (wat niet verhindert dat het dossier als onvolledig wordt beschouwd)
  • Het formulier C17 dat is ingevuld door de schuldenaar van de bedrijfstoeslag, d.w.z. de werkgever en/of het fonds (vermelding van het bruto maandbedrag van de bedrijfstoeslag die het mogelijk maakt de RVA-bijdrage te berekenen)
  • Het formulier C17 beroepsverleden waaraan de uitbetalingsinstelling een uittreksel van de beroepsloopbaan afgeleverd door de Federale Pensioendienst toevoegt of het antwoord van het werkloosheidsbureau (wanneer een beoordelingsaanvraag werd ingediend door de werknemer)
  • Het formulier C1 (persoonlijke en gezinstoestand) dat hij ter plaatse invult
  • De aangetekende brief die hem uitnodigt op het voorafgaand gesprek
  • De aangetekende brief die of het gerechtsdeurwaardersexploot dat hem kennis gaf van zijn opzeg of de brief die kennis gaf van de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst
  • Een kopie van de collectieve arbeidsovereenkomst (op het niveau van de sector of van de onderneming) die het recht opent op het SWT
  • Eventueel de beslissing van de minister die de onderneming erkent als zijnde in moeilijkheden of in herstructurering
  • Eventueel het attest van inschrijving in een tewerkstellingscel die door de werkgever werd opgericht (in het geval van een collectief ontslag)
Alle artikelen over Statuut van werkloze met bedrijfstoeslag