Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Bedrijfstoeslag

Moet de werkgever een bedrijfstoeslag betalen?

De werkgever is verplicht om de werkloze in het SWT elke maand een bedrijfstoeslag bij de werkloosheidsuitkering te betalen tot op het ogenblik dat deze de wettelijke pensioenleeftijd bereikt heeft.

Laatst bijgewerkt op 22 januari 2024

Principe

De werkgever is verplicht om de werkloze in het SWT elke maand een bedrijfstoeslag bij de werkloosheidsuitkering te betalen tot op het ogenblik dat deze de wettelijke pensioenleeftijd bereikt heeft [1]. In bepaalde sectoren wordt deze verplichting volledig of gedeeltelijk door het fonds ten laste genomen.

De betaling kan ook binnen een kortere termijn gebeuren indien dit conventioneel voorzien wordt (voorbeeld: betaling tweemaal per maand, zoals voor het loon van de arbeiders). Een langere termijn is ook toegestaan: men spreekt dan over de betaling van alle bedrijfstoeslagen onder de vorm van een kapitaal. De uitbetaling van een dergelijk kapitaal is aan zeer strikte regels onderworpen. Raadpleeg uw legal advisor indien u overweegt om deze formule toe te passen.

Berekeningswijze

De bedrijfstoeslag wordt berekend aan de hand van de volgende formule, tenzij volgens de sectorale of bedrijfs-CAO met andere gegevens rekening gehouden moet worden:

(Nettomaandloon – maandelijkse werkloosheidsuitkering) / 2

Vele parameters komen in aanmerking voor de toepassing van deze formule. Wij raden u dan ook aan om uw legal advisor te contacteren voor elke simulatie van deze berekening.

[1] Betaling tot de laatste dag van de maand die de aanvang van het pensioen voorafgaat (wettelijk of vervoegd pensioen).

Alle artikelen over Bedrijfstoeslag