Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Statuut van werkloze met bedrijfstoeslag

Wat gebeurt er in geval van werkhervatting?

Wanneer de werkloze met bedrijfstoeslag het werk als loontrekkende hervat bij een andere werkgever of als zelfstandige in hoofdberoep voor een andere onderneming, worden zijn werkloosheidsuitkeringen geschorst, maar moet de werkgever hem verder de bedrijfstoeslag blijven betalen.

Laatst bijgewerkt op 3 januari 2022

Wanneer de werkloze met bedrijfstoeslag het werk als loontrekkende hervat bij een andere werkgever of als zelfstandige in hoofdberoep voor een andere onderneming, worden zijn werkloosheidsuitkeringen geschorst, maar moet de werkgever die hem ontslagen heeft met het oog op het SWT (of eventueel het fonds) hem verder de bedrijfstoeslag blijven betalen. In dat geval is de bedrijfstoeslag in principe vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en, sinds 1 januari 2016, ook van bedrijfsvoorheffing.

Indien de werkhervatting plaatsvindt bij de werkgever die hem ontslagen heeft met het oog op SWT, moet deze werkgever de bedrijfstoeslag niet verder betalen. Doet hij dit toch, dan zal deze toeslag als loon beschouwd worden en als dusdanig onderworpen worden aan socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing. Indien de bedrijfstoeslag normaalgezien door het Fonds wordt betaald, is het aan te raden het Fonds te contacteren om hun standpunt hierover te kennen.

Voor meer informatie neemt u best contact op met uw legal advisor.

Alle artikelen over Statuut van werkloze met bedrijfstoeslag