Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Voorwaarden van het SWT

Grondvoorwaarden

Wat zijn de grondvoorwaarden?

Laatst bijgewerkt op 11 mei 2022
  • Verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst in de privésector
  • Ontslagen zijn (mits prestatie van een opzegtermijn of tegen betaling van een opzegvergoeding) [1]
  • Recht hebben op werkloosheidsuitkeringen (toelaatbaarheidsvoorwaarden - 624 dagen tijdens de 36 laatste maanden - en voorwaarden om de uitkeringen te genieten)
  • Onder een cao (nationaal, sectoraal of op het niveau van de onderneming) vallen die een recht op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag instelt
  • De door de desbetreffende cao gestelde leeftijd en anciënniteit hebben bereikt. De uiterste datum waarop de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden bereikt moeten zijn, hangt af van het stelsel waarop de werknemer beroep doet. Raadpleeg hiervoor onze overzichtstabel in de downloadsectie van deze pagina
  • In welbepaalde gevallen (ondernemingen in herstructurering), ingeschreven geweest zijn in een tewerkstellingscel, behalve indien de werknemer van een vrijstelling kan genieten

[1] De wettelijke bepalingen rond de opzeg moeten worden nageleefd. De opzegmodaliteiten zijn niet van belang.

Alle artikelen over Voorwaarden van het SWT