Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Bedrijfstoeslag

Hoe evolueert de bedrijfstoeslag?

Het bedrag van de bedrijfstoeslag wordt voor eens en voor altijd vastgesteld op het tijdstip waarop ze ingaat.

Laatst bijgewerkt op 22 januari 2024

Het bedrag van de bedrijfstoeslag wordt voor eens en voor altijd vastgesteld op het tijdstip waarop ze ingaat. Als de toeslag eenmaal is vastgesteld, mag ze nooit herberekend worden volgens de basisformule.

De bedrijfstoeslag moet daarentegen wel geïndexeerd en geherwaardeerd worden:

  • Indexering (aanpassing aan de kosten van het levensonderhoud): de bedrijfstoeslag wordt tegelijk en volgens hetzelfde percentage als de werkloosheidsuitkeringen geïndexeerd (enkel in geval van een indexatie van de sociale uitkeringen en niet in geval van een verhoging van de werkloosheidsuitkeringen bepaald bij koninklijk besluit)
  • Herwaardering (aanpassing van de loonkost): het percentage wordt elk jaar vastgesteld door de Nationale Arbeidsraad. Het schommelt naargelang van de referentiemaand op basis waarvan de bedrijfstoeslag werd berekend. U kunt de percentages raadplegen in de downloadsectie van deze pagina
Alle artikelen over Bedrijfstoeslag