Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Statuut van werkloze met bedrijfstoeslag

Wat is de impact van het opnemen van een SWT op het pensioen?

Periodes na de maand van de 59ste verjaardag worden gelijkgesteld op basis van het normaal fictief loon.

Laatst bijgewerkt op 22 januari 2024

Opmerking vooraf: De hieronder besproken regels zijn enkel van toepassing voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingingen op 1 januari 2013 en gelden enkel voor de inactiviteitsperiodes vanaf 1 januari 2012 [1]. 

Voor de inactiviteitsjaren voor 2012 en de pensioenen die voor 1 januari 2013 ingingen, geldt als regel dat er een gelijkstelling is van alle jaren van werkloosheid met bedrijfstoeslag op basis van het normaal fictief loon.

Gelijkstellingsregels

Periodes na de maand van de 59ste verjaardag worden gelijkgesteld op basis van het normaal fictief loon.

Periodes tot en met de 59ste verjaardag worden gelijkgesteld op basis van het beperkt fictief loon (indien dat loon lager is dan het normaal fictief loon). Deze beperking is echter niet van toepassing (dus normaal fictief loon) in de volgende gevallen:

 • Periodes die nog worden bedoeld in het koninklijk besluit van 7 december 1992 (betreft meer bepaald de sector van het stads- en streekvervoer, d.w.z. De Lijn, TEC, MIVB)
 • Periodes bedoeld in het koninklijk besluit van 3 mei 2007, Hoofdstuk VII (ondernemingen in moeilijkheden en in herstructurering)
 • Periodes bedoeld in het koninklijk besluit van 3 mei 2007, artikel 3, § 1, 3, 6, 7
  • 33 jaar loopbaan/20 jaar nachtarbeid
  • 33 jaar loopbaan/bouwsector/ongeschiktheid om de beroepsactiviteit voort te zetten
  • 35 jaar loopbaan/zware beroepen
  • 35 jaar loopbaan/mindervaliden
  • 40 jaar heel lange loopbanen
 • Gelijkgestelde periodes voor werknemers die vóór 28 november 2011 ontslagen werden om onder het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) te vallen
 • Gelijkgestelde periodes voor werknemers die op 28 november 2011 al onder het SWT vielen

Overzichtstabel

Om de nieuwe regels overzichtelijker te maken, kan u terecht in onze overzichtstabel onder Sociaal/Sleutelbedragen/Rustpensioen: gelijkgestelde periodes.

[1] Koninklijk besluit van 27 februari 2013, Belgisch Staatsblad van 8 maart 2013. Wet van 28 december 2011 en koninklijk besluit van 24 september 2012.

Alle artikelen over Statuut van werkloze met bedrijfstoeslag