Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Bedrijfstoeslag

Hoe wordt de bedrijfstoeslag fiscaal behandeld?

Op fiscaal vlak bestaat de bedrijfstoeslag uit enerzijds een werkloosheidsuitkering en anderzijds een aanvullende vergoeding.

Laatst bijgewerkt op 22 januari 2024

Belastbare basis

Op fiscaal vlak bestaat de bedrijfstoeslag uit enerzijds een werkloosheidsuitkering en anderzijds een aanvullende vergoeding op deze uitkering zoals voorzien in CAO nr. 17 [1] of een sector- of ondernemings-CAO, die neergelegd werd bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociale overleg[2].

Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing

Indien het totale bedrag van de bedrijfstoeslag in fiscale zin (dus werkloosheidsuitkering plus tussenkomst van de werkgever) het maximumbedrag voorzien voor de werkloosheidsuitkering (zie de downloadsectie van deze pagina) niet overschrijdt, dan dient op deze toeslag geen bedrijfsvoorheffing te worden ingehouden.

Berekening van de bedrijfsvoorheffing

De bedrijfsvoorheffing op de bedrijfstoeslag wordt op dezelfde manier berekend als die op het pensioen. We passen dus kolom 4 van barema I of II toe indien het gaat om een Belgisch rijksinwoner of een gelijkgestelde en van barema III indien het gaat om een niet-rijksinwoner.

De fiscale fiche 281.17

Het bedrag van de bedrijfstoeslag wordt vermeld in vakje 20 van de fiche 281.17 (code 235).

Belangrijke opmerking

De bovenstaande regels zijn enkel van toepassing indien het gaat om een werkloze met bedrijfstoeslag die geen beroepsactiviteit meer heeft.

In geval van werkhervatting, hetzij als loontrekkende bij een andere werkgever, of als zelfstandige voor rekening van een andere onderneming, hetzij bij de vroegere werkgever, kunnen andere regels van toepassing zijn. In dat geval is het aan te raden contact op te nemen met uw Securex Legal Advisor.

[1] Art 4 § 3.

[2] CAO aangepast aan de wet van 5 december 1968.

Alle artikelen over Bedrijfstoeslag