Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Voorwaarden van het SWT

Wat zijn de vormvoorwaarden?

De werkgever moet vóór hij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag doorvoert een procedure volgen.

Laatst bijgewerkt op 3 januari 2022

Dit zijn de 3 te volgen stappen:

  • De werkgever moet overleg plegen met de ondernemingsraad of, bij ontstentenis daarvan, met de syndicale afvaardiging, of bij ontstentenis daarvan met de vertegenwoordigers van de werknemers of met de werknemers zelf
  • De werkgever nodigt de kandidaat voor het SWT (per aangetekende brief) uit voor een onderhoud in de kantoren van de onderneming. De werknemer die bij die gelegenheid zijn bezwaren tegen het door de werkgever voorgenomen ontslag kenbaar kan maken, mag zich laten bijstaan door zijn syndicale afgevaardigde
  • De werkgever betekent de opzeg . Dit kan ten vroegste de tweede werkdag na de dag waarop dit onderhoud plaatshad (verplicht per aangetekende brief of gerechtsdeurwaardersexploot indien de opzegtermijn wordt gepresteerd).

U kan modeldocumenten bekomen bij uw Securex Legal Advisor.

Alle artikelen over Voorwaarden van het SWT