Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Vervangingsplicht

Wat zijn de sancties bij niet-vervanging?

De ambtenaren van de RVA zijn belast met het toezicht op de vervanging.

Laatst bijgewerkt op 11 mei 2022

De ambtenaren van de RVA zijn belast met het toezicht op de vervanging. Het toezicht wordt ook uitgeoefend door de ondernemingsraad of, bij gebrek daaraan de syndicale afvaardiging, of bij gebrek daaraan het preventiecomité, of bij gebrek daaraan de vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties.

Administratieve of strafrechtelijke boete

Bij niet-naleving van de vervangingsplicht kan een administratieve of strafrechtelijke boete opgelegd worden. Om de toepasselijke sanctie te kennen, verwijzen we u naar het trefwoord “Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Brugpensioen)” in de rubriek "Sociale inspectie en sociaal strafrecht federaal" onder het thema "Verplichtingen als werkgever".

Compensatoire vergoeding

Bovendien eist de bevoegde Directeur van het werkloosheidsbureau (afhankelijk van de maatschappelijke zetel van de onderneming) dat de werkgever aan de RVA een forfaitaire compensatoire vergoeding per dag, zondagen niet inbegrepen, tijdens de periode van niet-vervanging (lees de laatste rubriek van het document in de downloadsectie van deze pagina).

De tekst van het koninklijk besluit bepaalt onder meer dat:

  • Het bedrag van de forfaitaire vergoeding gekoppeld is aan de index
  • Per kalendermaand waarvoor geen vervanging werd uitgevoerd 26 dagen moeten worden geteld
  • Voor de eerste onvolledige kalendermaand tijdens dewelke de werkgever zijn verplichtingen niet heeft nageleefd, geen dagen in rekening worden gebracht

Opmerking: In afwijking van dit beginsel kan de Directeur van de RVA, indien hij meent dat de werkgever blijk geeft van manifeste onwil tot vervanging, de sanctie steeds onmiddellijk opleggen voor de volledige duur van het SWT.

Alle artikelen over Vervangingsplicht