Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vereenvoudigde procedure economische werkloosheid bedienden verlengd

Sinds het begin van de coronacrisis werd de procedure voor de economische werkloosheid voor bedienden vereenvoudigd. Die vereenvoudigde procedure kan je nu nog tot 30 juni 2025 toepassen. Als je al een C106A hebt verstuurd op basis van cao nr. 159, moet je dat niet opnieuw doen.

2 juni 2023

Wat betekent deze verlenging voor jou als werkgever?

De sociale partners hebben cao nr. 172 afgesloten. Die cao verlengt de vereenvoudigde procedure om economische werkloosheid voor bedienden in te voeren, vanaf 1 juli 2023 tot 30 juni 2025. Als je in die periode beroep doet op economische werkloosheid voor je bedienden, moet je dus geen cao afsluiten of een ondernemingsplan opstellen.

De eerste stap om economische werkloosheid in te voeren vóór de coronacrisis

Om economische werkloosheid voor bedienden in te voeren, voorziet de arbeidsovereenkomstenwet immers in een behoorlijk zware procedure. In eerste instantie moet je erkend worden als bedrijf in moeilijkheden. Die erkenning kan op sectoraal niveau geregeld worden via een sectorale cao.

Bestaat er in jouw sector geen sectorale cao voor de economische werkloosheid voor bedienden? Dan moet je als werkgever een ondernemings-cao afsluiten over de invoering van de economische werkloosheid van je bedienden. Heb je geen vakbondsafvaardiging in je bedrijf, dan moet je een ondernemingsplan opstellen om erkend te worden als bedrijf in moeilijkheden.

Sinds de coronacrisis hebben de sociale partners cao's afgesloten in de Nationale Arbeidsraad (NAR) waardoor deze eerste stap niet meer nodig was. De laatste cao, cao nr. 159, is geldig tot 30 juni 2023. Vanaf 1 juli 2023 zorgt cao nr. 172 ervoor dat deze stap ook in de toekomst niet nodig is. En dat tot 30 juni 2025.

Wat als je al beroep hebt gedaan op economische werkloosheid in het kader van cao nr. 159?

Heb je als werkgever al beroep gedaan op economische werkloosheid voor je bedienden op basis van cao nr. 159? En diende je, op basis van die cao, dus al een C106A in bij de RVA? Dan is er goed nieuws: de RVA vraagt geen nieuwe C106A

Je kan de economische werkloosheid dus zonder nieuwe C106A verderzetten. Je moet natuurlijk nog altijd het maximale aantal weken tijdelijke werkloosheid op jaarbasis naleven.

Wil je vanaf 1 juli 2023 voor het eerst beroep doen op economische werkloosheid voor je bedienden? Dan kan je die procedure verderop in dit artikel nalezen.

Moet je je bediende een toeslag betalen bovenop de werkloosheidsuitkeringen?

Ja, dat is verplicht.

Vanaf 1 juli 2023 hebben je bedienden recht op een minimumtoeslag van 6,22 euro per werkloosheidsdag. Als werkgever moet jij die toeslag betalen. In de vorige cao's die deze vereenvoudigde procedure invoerden, werd het bedrag van die toeslag nooit geïndexeerd. In cao nr. 172 is dat wel het geval. Het bedrag van de toeslag zal op 1 januari 2024 en 1 januari 2025 geïndexeerd worden.

Heb je in je onderneming ook arbeiders in dienst? En krijgen zij bij economische werkloosheid een toeslag die meer dan 6,22 euro per werkloosheidsdag bedraagt? Dan moet jij als werkgever die hogere toeslag ook betalen aan je bedienden.

Ook als je geen arbeiders in dienst hebt, moet je nagaan of het paritair comité dat bevoegd zou zijn voor je arbeiders een hogere toeslag toekent bij economische werkloosheid. Is dat het geval, dan moet je ook dat hoger bedrag toekennen aan je bedienden.

Economische werkloosheid bedienden

Heb je tot nu nog geen beroep gedaan op economische werkloosheid voor je bedienden? Dan vind je hieronder de vijf stappen die je moet volgen om de economische werkloosheid voor je bedienden in te voeren. In de voorbeelden gaan we er van uit dat je de werkloosheid wil invoeren vanaf maandag 3 juli 2023.

Stap 1. Maak de C106 op tegen 11 juni 2023

Om de C106A in te dienen, moet je deze drie stappen volgen:

a) Ga na of de omzet, de productie of bestellingen in je onderneming met 10% is gedaald

Eventueel kan je ook aantonen dat je arbeiders in het vorige kwartaal 10% van de arbeidsdagen economisch werkloos waren. 

De daling van de omzet, de productie of de bestellingen moet je met je boekhouder of financiële afdeling bekijken. Securex beschikt immers niet over jouw btw-aangiftes.

b) Verzamel de bewijzen van de daling of het aantal werkloosheidsdagen en vul de C106A in.

 Duid bij het toepasselijk kader cao nr. 172 aan op de C106A. Heb je vroeger al een C106A aan de RVA verstuurd? Dan moet je normaal geen C106A meer versturen. 

Wat doet Securex voor jou?

Ben je klant bij ons sociaal secretariaat en heb je vragen over de C106A? Dan kan je terecht bij jouw Legal Advisor via myhr@securex.be.

c) Verstuur de C106A samen met de bewijzen naar de RVA

Dat doe je aangetekend en ten laatste 14 dagen vóór de kennisgeving van de werkloosheid.

Is maandag 3 juli 2023 de eerste werkloosheidsdag in je bedrijf? Dan verstuur je de C106A ten laatste op zondag 11 juni 2023.

Verstuur de C106A en de bewijsstukken aangetekend naar het lokaal RVA-bureau dat verantwoordelijk is voor je onderneming.

Tip: om de RVA zo snel mogelijk te informeren kan je de C106A en de bewijsstukken tegelijk ook per mail versturen naar het werkloosheidsbureau dat bevoegd is voor jouw bedrijf.

Ook als je de C106A en de bewijsstukken per mail verstuurt, moet je die nog steeds aangetekend versturen. Een mail alleen is dus niet voldoende.

Stap 2. Ga na of je de arbeidsovereenkomst van je bedienden volledig of gedeeltelijk wil schorsen 

Je kan de arbeidsovereenkomst per kalenderjaar schorsen voor:

  • 16 volledige weken
  • Of 26 gedeeltelijke weken

Opgelet, als je in de loop van een week de werkloosheid laat aanvangen, verlies je een volledige week waarvoor je de tijdelijke werkloosheid kan inroepen. Daarom raden wij aan om de werkloosheid op maandag te laten aanvangen.

Stap 3. Geef aan wanneer de arbeidsovereenkomst geschorst zal zijn

Dat doe je ten laatste 7 kalenderdagen vóór de eerste werkloosheidsdag. Je stuurt die aangifte naar de RVA en je informeert ook je bedienden en de overlegorganen.

Opgelet, de dag van de kennisgeving en de eerste werkloosheidsdag zelf tellen daarbij niet mee.

Is maandag 3 juli 2023 de eerste werkloosheidsdag in je bedrijf? Dan verstuur je de kennisgeving ten laatste op zondag 25 juni 2023.

Wat doet Securex voor jou?

Ben je klant bij ons sociaal secretariaat en heb je hulp nodig bij deze procedure? Dan kan je beroep doen op onze Service operators via aanvraag.tw@securex.be. Zij kunnen de aanvraag bij de RVA indienen en ze bezorgen je de nodige documenten. Dat kost je 24 euro per aanvraag (exclusief btw).

Let op: we verwerken de aanvragen graag tijdig om zeker te zijn dat alles correct loopt. Daarom vragen wij jou om niet tot de laatste dag te wachten om ons de info te bezorgen:

  • Voor de aanvragen waarbij maandag 3 juli 2023 de eerste werkloosheidsdag is, moet je ons ten laatste op donderdag 22 juni 2023 om 18 uur alle informatie bezorgen.

Stap 4. Informeer de RVA maandelijks over de eerste effectieve werkloosheidsdag

Dat doe je elektronisch. Je moet deze aangifte in de periode van 5 werkdagen vóór die dag tot de eerste werkdag erna indienen.

Wat doet Securex voor jou?

Ben je klant bij ons sociaal secretariaat en heb je hulp nodig bij deze procedure? Dan kan je beroep doen op onze Service operators via aanvraag.tw@securex.be. Dat kost je 11 euro per aanvraag (exclusief btw).

Je kan de aanvraag bij Securex ook indienen via deze website. Dat kost je 9 euro per aanvraag (exclusief btw).

Stap 5. Bezorg een C3.2A aan je bedienden

Vergeet ook het (elektronisch) validatieboek niet in te vullen. Securex kan, als je daarmee instemt, ook het elektronisch validatieboek invullen. 

Wat doet Securex voor jou?

Doe je een beroep op Securex voor de aanvraag van economische werkloosheid, dan zal Securex automatisch de C3.2A bezorgen aan 1,20 €/formulier. Securex kan, als je daarmee instemt, ook het elektronisch validatieboek invullen.

Doe je geen beroep op Securex voor de aanvraag van economische werkloosheid, dan kan je deze documenten opvragen bij onze Service operators via aanvraag.tw@securex.be.

Ook de ASR scenario’s 2 en 5 moeten in orde gebracht worden, maar dat doet Securex voor jou.

Wil je de volledige procedure nog eens in detail overlopen? Log dan in op Lex4You en lees ons dossier over de economische werkloosheid bij bedienden.

Bron

Tijdelijke werkloosheid