Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Extra toeslag als je je werknemers op tijdelijke werkloosheid plaatst

Vanaf januari 2024 daalt het percentage van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. Je werknemers hebben vanaf dan nog slecht recht op een uitkering gelijk aan 60% van hun geplafonneerd loon. En dat in plaats van 65%. Daarom voorziet een nieuwe wet dat je als werkgever 5 euro per werkloosheidsdag moet betalen als compensatie.

28 november 2023

Op welke bijkomende vergoeding hebben je werknemers recht?

Als je je werknemers op tijdelijke werkloosheid plaatst, hebben ze vanaf 2024 recht op een bijkomende vergoeding van jou als werkgever. Eventueel kan die bijkomende vergoeding betaald worden door een sectoraal fonds. Om de betaling van de vergoeding bij het fonds te leggen, moet er evenwel een algemeen verbindend verklaarde cao worden afgesloten.

Die bijkomende vergoeding bedraagt 5 euro per dag tijdelijke werkloosheid. Of je de vergoeding vanaf de eerste dag tijdelijke werkloosheid moet betalen, hangt af van het loon van je werknemers. Daarom moet je nagaan of ze al dan niet 4.000 euro bruto per maand verdienen.

Je werknemer verdient maximaal 4.000 euro bruto per maand

Werknemers die maximaal 4.000 euro bruto per maand verdienen, hebben recht op een bijkomende vergoeding van 5 euro voor iedere dag gedekt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Deze toeslag komt bovenop de bestaande toeslag die je als werkgever al moet betalen voor de dagen tijdelijke werkloosheid.

Deze toeslag komt dus bovenop de toeslag die je al moet betalen als je werknemer bijvoorbeeld economisch werkloos is.

Je werknemer verdient meer dan 4.000 euro bruto per maand

Werknemers die meer dan 4.000 euro bruto per maand verdienen, hebben recht op een bijkomende vergoeding van 5 euro vanaf de 27ste tijdelijke werkloosheidsdag waarvoor ze een uitkering ontvangen. Het moet gaan om de 27ste tijdelijke werkloosheidsdag bij dezelfde werkgever. Ook deze toeslag komt bovenop de bestaande toeslag die je als werkgever al moet betalen voor de dagen tijdelijke werkloosheid.

Deze toeslag komt dus ook bovenop de toeslag die je al moet betalen als je werknemer bijvoorbeeld economisch werkloos is.

Wordt deze vergoeding geïndexeerd?

Ja, die bijkomende vergoeding zal inderdaad geïndexeerd worden. Het bedrag zal verhogen zodra de spilindex overschreden wordt.

Wordt er met elke vorm van tijdelijke werkloosheid rekening gehouden?

Neen, maar enkel de werkloosheid omwille van overmacht wordt uitgesloten. Met alle andere vormen van tijdelijke werkloosheid wordt wel rekening gehouden.

Dat betekent dat dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht geen recht geven op de bijkomende vergoeding van 5 euro.

Verdient je werknemers meer dan 4.000 euro bruto per maand? Dan wordt met de dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht ook geen rekening gehouden om te bepalen of ze al 26 dagen tijdelijk werkloos waren.

Moet de werkgever of het fonds deze bijkomende vergoeding altijd betalen?

Neen. De paritaire comités of de werkgevers kunnen zelf ook een cao afsluiten om de daling van het percentage van de werkloosheidsuitkeringen te compenseren. Als zo’n cao een vergoeding van minstens 5 euro voorziet als compensatie, moet je als werkgever niet nog eens deze bijkomende vergoeding uitbetalen.

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt wel dat de cao die over die vergoeding moet worden afgesloten, een bijkomende vergoeding moet toekennen. Die vergoeding moet immers de vermindering van de uitkering compenseren. De bestaande toeslagen die voorzien worden voor bijvoorbeeld economische werkloosheid komen dan ook niet in aanmerking voor deze vrijstelling.    

Wat doet Securex voor jou?

Heb je nog vragen over deze bijkomende toeslag? Dan kan je steeds terecht bij je Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Bron

Tijdelijke werkloosheid