Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

15 dingen die bewegen in 2023

2022 was een bewogen jaar. Toen we eindelijk het coronavirus onder controle kregen, zette Rusland de aanval in op Oekraïne en stegen de energiekosten naar ongekende hoogten. Dat had een stevige impact op de inflatie en onze loonkosten.Wat heeft 2023 voor ons in petto op sociaal-juridisch vlak? Wij geven je alvast de 15 belangrijkste punten mee.

6 januari 2023

1. Intern meldpunt voor klokkenluiders

In 2023 treedt de regeling rond de klokkenluiders in werking. Ondernemingen met 250 of meer werknemers hebben nog tijd tot 15 februari 2023 om een intern meldingskanaal op te richten.

Voor ondernemingen met 50 tot en met 249 werknemers is de deadline 17 december 2023.

Lees meer: ‘Bedrijven vanaf 250 werknemers moeten weldra intern meldkanaal oprichten voor klokkenluiders’

2. Minder fiscaal voordeel voor niet-groene bedrijfswagens

Bestel je vanaf 1 januari 2023 een oplaadbare hybridewagen? Dan wordt de fiscale aftrekbaarheid van de benzine- of dieselkosten beperkt tot maximum 50%.

Bovendien wordt ook de fiscale aftrekbaarheid van auto- en brandstofkosten afgebouwd voor nieuw aangeschafte auto's die CO2 uitstoten. Dat gebeurt geleidelijk vanaf 1 juli 2023, om in 2028 een aftrekbaarheid van 0% te bereiken.

Voor voertuigen die vanaf 1 juli worden aangeschaft, zal ook de CO2-solidariteitsbijdrage stijgen, afhankelijk van het brandstoftype en de CO2-uitstoot van het voertuig.

Lees meer: ‘Vergroening wagenpark: wat verandert er op 1 januari 2023?’

3. Tijdelijke werkloosheid energie blijft mogelijk

De tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis is een vorm van werkloosheid bedoeld voor energie-intensieve bedrijven. Zulke ondernemingen kunnen nog tot 31 maart 2023 beroep doen op die vorm van tijdelijke werkloosheid.

Lees meer en bekijk ons gratis webinar
 

4.Fiscale hervormingen auteursrechten

Op 1 januari 2023 treedt de nieuwe fiscale regeling rond auteursrechten in werking. Er zullen minder mensen van de voordelige belastingregeling kunnen genieten en de inkomsten zullen ook sneller als beroepsinkomsten beschouwd worden.

De regering wil een overgangsregeling van een jaar invoeren, zodat de begunstigden en debiteuren van inkomsten uit auteursrechten de tijd hebben om zich voor te bereiden op de nieuwe regeling.

Lees meer: ‘Valt de auteursrechtenregeling binnenkort weg voor niet-artiesten?’

In de zomer van 2022 stelde minister Van Peteghem ook een ‘blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming’ voor. De bedoeling is om werken lonender te maken, maar op dit moment zijn er nog niet veel details bekend.

5. Recht op deconnectie voor werknemers

In de arbeidsdeal van eind 2022 vonden we heel wat maatregelen, waaronder ook een ‘recht op deconnectie’. Dat houdt in dat werknemers nu officieel het recht hebben om offline te zijn buiten hun werkuren.

Jouw onderneming moet ten laatste tegen 1 april 2023 afspraken vastleggen rond dat recht op deconnectie.

Lees meer: ‘Recht op deconnectie: onderneem actie vóór 1 april 2023’
 

6. Te veel opeenvolgende dagcontracten? Extra bijdrage betalen

Maak je te vaak gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor jouw uitzenkrachten? Dan moet je binnenkort een responsabiliseringsbijdrage betalen.

Lees meer: ‘Opgelet voor misbruik van opeenvolgende dagcontracten in de interimsector’

7. Vergeet het opleidingsplan niet

Nog een maatregel uit de arbeidsdeal: ondernemingen met meer dan 20 werknemers worden verplicht om ieder jaar een opleidingsplan voor hun werknemers op te stellen. Je moet dat plan moet voor 31 maart 2023 in orde brengen.

Lees meer over opleidingsplannen bij de FOD WASO

8. Sociale verkiezingen: eerste fase start al in 2023

Hoewel de sociale verkiezingen pas doorgaan tussen 13 en 26 mei 2024, start de pre-electorale fase al in 2023. Verlies dit niet uit het oog.

Lees meer: ‘Sociale verkiezingen vinden plaats tussen 13 en 26 mei 2024’

9.Sectorale onderhandelingen 2023-2024

In 2023 gaan de sociale partners in de verschillende sectoren opnieuw samenzitten om de loon-en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2023-2024 te onderhandelen. Wij volgen deze sectorale onderhandelingen voor jou op de voet.

Hoewel er geen onderhandelingsmarge is voor de verhoging van de lonen, is het in sommige sectoren wel denkbaar dat er een koopkrachtpremie wordt toegekend.

Lees meer: ‘De loonnorm voor 2023-2024 is nul procent’

10. Responsabiliseringsbijdrage voor langdurige zieken

Als je teveel langdurige zieken hebt, zal je mogelijk een responsabiliseringsbijdrage moeten betalen. Houd vanaf het tweede kwartaal 2023 zeker je eBox in de gaten.

Lees de instructies van de RSZ: ‘Responsabiliseringsbijdrage werkgevers inzake invaliditeit’

11. Loonbonus cao 90: grensbedrag in 2023

In 2023 wordt het grensbedrag van de loonbonus cao 90 vastgelegd op :

  • Het geïndexeerd sociaal grensbedrag bedraagt 3.948 EUR in 2023 (onder voorbehoud van bevestiging door de RSZ).
  • Het geïndexeerde fiscale grensbedrag bedraagt 3.434 EUR in 2023 (onder voorbehoud van bevestiging door de fiscale administratie)

Lees meer op Lex4You: ‘Voordelig verlonen - Cao 90’

Wat zijn de voordelen van een loonbonus (cao 90)?

12. Maatregelen voor meer inzetbaarheid

Op 1 januari 2023 treden de maatregelen ter bevordering van de inzetbaarheid bij ontslag in werking. Bij ontslag door de werkgever met een opzegtermijn van ten minste 30 weken wordt de opzegtermijn vanaf nu omgezet in een pakket aan ontslagmaatregelen dat uit twee delen bestaat. Het een kernmaatregel van de arbeidsdealwet.

Lees meer: ‘Maatregelen ter bevordering van inzetbaarheid bij ontslag komen er in 2023 aan’

13. Uitbreiding adoptie- en pleegouderverlof

Werknemers die een minderjarig kind adopteren, hebben vanaf 1 januari 2023 recht op 9 weken adoptieverlof.

Lees meer: ‘Hoe lang duurt het adoptieverlof?’

Ook het pleegouderverlof wordt op 1 januari 2023 uitgebreid.

Lees meer: ‘Op hoeveel dagen pleegzorgverlof heeft de werknemer recht?’

14. Telewerken vanuit het buitenland

Heel wat werknemers telewerken nog steeds vanuit het buitenland. Tijdens de coronapandemie werden hiervoor afwijkende regels voorzien. Die regeling loopt af op 30 juni 2023.

Concreet zal de Belgische Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) nog tot eind juni 2023 geen rekening houden met thuiswerkdagen in het woonland, om te bepalen welke socialezekerheidswetgeving van toepassing is.

Lees meer: ‘Telewerken in het buitenland vanaf 1 januari 2023’

15. Ook in januari 2023 beweegt er al heel wat

De energiecrisis en de hoge inflatie blijven ook actueel in januari 2023. Daarnaast gaan ook de bedrijfswagens en auteursrechten met een stuk van de aandacht lopen.

Lees meer: ‘Wat beweegt er in januari 2023?’

 

Fiscaal nieuws
Hoge inflatie
Oorlog in Oekraïne en energiecrisis