Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wat beweegt er in januari 2023?

2022 stond op sociaaljuridisch vlak in het teken van de arbeidsdeal, de energiecrisis en de hoge inflatie. Ook 2023 wordt een boeiend jaar, waarin o.a. bedrijfswagens en auteursrechten met de aandacht gaan lopen. De Lex4You-redactie blijft in elk geval opvolgen wat er maandelijks beweegt... en wenst jou een gezond en vreugdevol nieuw jaar!

26 december 2022

Heel wat lonen worden geïndexeerd

Behoor jij tot een sector waar de lonen één keer per jaar worden geïndexeerd in januari? Dan zie je de lonen van jouw werknemers met meer dan 10% stijgen.

Bekijk de indexering voor jouw sector in onze Indexlist

Minder overschrijdingen van de spilindex

In 2023 wordt er verwacht dat de inflatie – die momenteel meer dan 12% bedraagt – stilaan zal beginnen dalen. Dat heeft als gevolg dat ook de spilindex minder zal overschreden worden.

Het federaal planbureau voorziet een eerste overschrijding in april 2023, met bijhorende aanpassingen van de ambtenarenwedden en sociale uitkeringen in mei en juni 2023.

5 dagen extra geboorteverlof

Goed nieuws voor toekomstige ouders: geboortes die plaatsvinden vanaf 1 januari 2023 geven nu recht op een geboorteverlof van twintig dagen in plaats van vijftien dagen.

Lees meer: ‘Zorgende werknemers krijgen een betere bescherming’

Auteursrechten worden minder voordelig

De inwerkingtreding van de nieuwe auteursrechtenregeling is gepland op 1 januari 2023. Er zullen minder mensen van de voordelige belastingregeling kunnen genieten en de inkomsten zullen ook sneller als beroepsinkomsten beschouwd worden.

De regering wil een overgangsregeling van een jaar invoeren, zodat de begunstigden en debiteuren van inkomsten uit auteursrechten de tijd hebben om zich voor te bereiden op de nieuwe regeling.

Lees meer: ‘Valt de auteursrechtenregeling binnenkort weg voor niet-artiesten?’

Tijdelijke werkloosheid: einde soepele maatregelen

Op 1 januari 2023 lopen de laatste versoepelde maatregelen in het kader van de tijdelijke werkloosheid af.

Vanaf 1 januari 2023 moet je je werknemers, die tijdelijk werkloos zijn, dus opnieuw een C3.2A bezorgen. Dat moet ten laatste gebeuren op de eerste effectieve werkloosheidsdag van elke maand.

Lees meer: ‘Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 januari 2023’

Bovendien moet je de kennisgeving van de eerste voorziene werkloosheidsdag opnieuw ten minste zeven kalenderdagen voor de eerste voorziene werkloosheidsdag naar de RVA versturen. De soepele kennisgevingstermijn van drie dagen vervalt dus. Weet ook dat de dag van de kennisgeving en de eerst voorziene werkloosheidsdag niet inbegrepen zijn.

Lees meer: ‘Vraag je tijdelijke werkloosheid in 2023 tijdig aan’

Vergeet ook niet dat werknemers die gedurende een periode van drie maanden tijdelijk werkloos zijn wegens economische oorzaken, zich sinds 1 september 2022 verplicht moeten inschrijven bij hun gewestelijke bureau voor arbeidsbemiddeling.

Kroatië komt bij de eurozone

Vanaf 1 januari 2023 treedt Kroatië toe tot de eurozone. Dat hebben de EU-ministers van financiën onlangs beslist. Vanaf dan kan je dus ook euro’s uitwisselen in Kroatië.

Indexering van de kilometervergoeding

De indexering van de forfaitaire vergoeding voor beroepsverplaatsingen met de eigen wagen gebeurt sinds kort op kwartaalbasis en niet langer eenmaal per jaar. Op 1 januari 2023 wordt dit bedrag dus opnieuw aangepast.

Lees meer: ‘Verhoging van de kilometervergoeding: het KB werd gepubliceerd’

Programmawet op komst

Naar jaarlijkse traditie verschijnt er op het einde van het jaar een programmawet in het Belgisch Staatsblad, waarin we heel wat wijzigingen voor het komende jaar terugvinden.

De programmawet van eind 2022 voorziet voor 2023 onder meer het volgende:

  • Het aantal studenturen wordt opgetrokken van 475 naar 600 uren per jaar
  • Flexijobs worden mogelijk in een ruimer aantal sectoren, waaronder de zorgsector en de culturele sector
  • Het toepassingsgebied voor gelegenheidsarbeid in de begrafenissector wordt uitgebreid

Lees meer: 'Programmawet van eind 2022 gepubliceerd'

Fossiele brandstof van hybrides wordt minder aftrekbaar

Voeg je herlaadbare hybridewagens toe aan je bedrijfswagenpark, waarvan de bestelbon of het leasecontract pas in 2023 ondertekend werd? Dan zullen de benzine- of dieselkosten slechts 50% fiscaal aftrekbaar zijn. De regering wil op die manier gebruik van hybride voertuigen in elektrische modus aanmoedigen.

Lees meer: ‘Vergroening wagenpark: wat verandert er op 1 januari 2023?’

Ziek tijdens de vakantie

Europa vraagt al enkele jaren een aanpassing van de Belgische wetgeving rond jaarlijkse vakantie. Meer bepaald moet het mogelijk zijn dat een werknemer die ziek wordt tijdens een vakantieperiode die vakantiedagen later in het jaar kan opnemen.

Momenteel geldt in België nog de regel dat de eerste schorsingsoorzaak voorrang heeft. Wanneer een werknemer dus jaarlijkse vakantie opneemt en vervolgens ziek wordt, ziet de werknemer die ziektedagen verloren gaan. De eerste schorsingsoorzaak ‘vakantie’ heeft immers voorrang op ‘ziekte’.

De bedoeling was om de aanpassing in werking te laten treden op 1 januari 2023.  Dat wordt nu uitgesteld naar 1 januari 2024, om aan alle betrokken partijen de mogelijkheid te geven om de nieuwe regels correcte te implementeren in het Belgische recht.

Lees meer: ‘Is je werknemer ziek tijdens zijn of haar vakantie?’

Pas de statuten van jouw vennootschap tijdig aan

Op 1 januari 2024 moeten de statuten van jouw vennootschap gewijzigd zijn. Je hebt dus nog exact een jaar de tijd om dit te doen.

Sinds 1 mei 2019 is het aantal vennootschapsvormen gewijzigd en drastisch ingeperkt.
Vennootschappen opgericht voor die datum hebben tijd tot 1 januari 2024 om hun statuten aan te passen aan deze nieuwe vormen.

Lees meer: ‘De hervorming van het vennootschapsrecht’

Lees ook

15 dingen die bewegen in 2023

Fiscaal nieuws
Hoge inflatie
Thematische verloven