Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Tijdelijke werkloosheid energie loopt op 31 maart 2023 ten einde

In 2022 werd de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door de energiecrisis ingevoerd. Tot 31 maart 2023 kan je van dat type werkloosheid gebruik maken. Omdat de energieprijzen opnieuw min of meer normaal zijn, wordt die maatregel waarschijnlijk niet verlengd. Wat dit exact betekent, lees je in dit artikel.

14 maart 2023

Geen tijdelijke werkloosheid energie meer aanvragen vanaf 1 april

Vanaf 1 april 2023 kan je geen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door de energiecrisis meer aanvragen.

Dat betekent echter niet dat ook alle lopende aanvragen automatisch eindigen op 31 maart 2023. Een aanvraag ingediend op 31 maart 2023 of ervoor, die daarna afloopt, blijft geldig tot de voorziene einddatum.

Dien je een aanvraag in voor een volledige schorsing van vier weken die begint op maandag 27 maart en afloopt op zondag 23 april 2023? Dan blijft die aanvraag geldig, ook al loopt de periode van tijdelijke werkloosheid af na 31 maart 2023. Je kan je werknemers dus tot 23 april 2023 tijdelijk werkloos stellen omwille van de energiecrisis.

Op welke werkloosheidsuitkeringen heeft je werknemer vanaf 1 april recht?

De werkloosheidsuitkeringen van werknemers die tijdelijk werkloos zijn omwille van de energiecrisis worden tot 31 maart 2023 berekend op 70% van een geplafonneerd bruto maandloon. Dat plafond bedraagt 3.199,26 euro.

Vanaf 1 april 2023 worden die uitkeringen opnieuw op 65% van dat geplafonneerd loon berekend. Dus ook als je nog na 31 maart 2023 gebruik maakt van tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis, wordt het bedrag van de uitkering beperkt tot 65% van het geplafonneerd bruto maandloon van je werknemers.

Ook de toeslag van 6,47 euro per werkloosheidsdag die de RVA betaalt, wordt vanaf 1 april 2023 niet meer uitbetaald.

En wat met de verplichte werkweek bij de overgang naar de klassieke economische werkloosheid?

Heb je je werknemers tijdelijk werkloos gesteld omwille van overmacht door de energiecrisis? Dan kan je onmiddellijk na het einde van die vorm van tijdelijke werkloosheid overstappen op economische werkloosheid.

Je moet als werkgever dus geen verplichte werkweek invoeren tussen de laatste werkloosheidsweek omwille van de energiecrisis en de eerste week klassieke economische werkloosheid.

Hoe voer je economische werkloosheid in je bedrijf in?

Wil je overstappen van de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door de energiecrisis op economische werkloosheid? Dan moet je voor je arbeiders en bedienden een specifieke procedure volgen. Dit artikel op Lex4You begeleidt je bij alle stappen.

Vergeet ook zeker geen C3.2A aan je werknemers te bezorgen. Meer info over de C3.2A en het elektronisch validatieboek vind je in ons artikel van 12 december 2022.

Kan je daarbij nog gebruik maken van de vereenvoudigde aanvraag C106A voor de tijdelijke werkloosheid voor bedienden?

Ja, dat kan nog voor drie maanden. Voor de economische werkloosheid kan je voor je bedienden tot en met 30 juni 2023 immers nog gebruik maken van de vereenvoudigde aanvraagprocedure uit cao nr. 159. We hopen zo snel mogelijk te kunnen meegeven of die procedure al dan niet verlengd wordt.

Bron

Oorlog in Oekraïne en energiecrisis
Tijdelijke werkloosheid