Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Valt de auteursrechtenregeling binnenkort weg voor niet-artiesten?

De fiscaal voordelige regeling van auteursrechten wordt zeer binnenkort grondig hervormd. De minister van Financiën wil het toepassingsgebied en het maximumplafond van de auteursrechten immers beperken omdat hij het systeem onrechtmatig vindt. Wat mogen we verwachten vanaf 1 januari 2023?

2 december 2022

Deze maatregelen zijn officieel. Meer info vindt u in ons artikel van 24 januari 2023 .

Een voordelige belastingregeling

Onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden genieten de inkomsten uit de vergoeding voor de overdracht of het in licentie geven van auteursrechten of naburige rechten een voordelige belastingregeling. Ze worden namelijk belast als roerende inkomsten tot een maximumbedrag van 64.070 euro (bedrag voor het aanslagjaar 2023). Bijgevolg worden ze niet onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing maar aan de roerende voorheffing, tegen een voordelig tarief van 15 %.

Boven dat plafond worden auteursrechten beschouwd als beroepsinkomsten, die worden belast volgens het algemene progressieve tarief.

Wat bepaalt de hervorming?

Beperking van het toepassingsgebied

De voorbije jaren konden we vaststellen dat steeds meer sectoren een beroep deden op de fiscale regeling van auteursrechten.

De regering wil vandaag de toepassing van de voordelige belastingregeling beperken voor de belastingplichtigen die van nature zijn blootgesteld aan de onvoorziene risico's en de onzekerheid die eigen zijn aan creatie- en prestatieactiviteiten van artistieke aard.

Alleen de houders van een kunstenaarsstatuut genieten voortaan nog van een voorkeursregeling als roerende inkomsten. Heeft de auteur van een beschermd werk dergelijk statuut niet, dan moet hij kunnen aantonen dat zijn werk bestemd is om te worden gedeeld met een publiek of bestemd is voor een openbare uitvoering.

Deze aanpassingen leiden echter niet tot een wijziging in de toegang tot de regeling volgens het uitgeoefende beroep. 

Hoewel geen enkele sector expliciet wordt uitgesloten uit de auteursrechtenregeling, zal het toepassingsgebied ervan wel sterk worden beperkt. Het systeem zal bijgevolg verdwijnen voor een groot aantal beroepen. Voor hen geldt evenwel een overgangsperiode van een jaar vóór de hervorming volledig van kracht wordt.

Nieuw relatief maximumplafond

Voor wie na de hervorming wel nog in aanmerking zou komen voor de regeling van de auteursrechten, wordt de regeling vanaf 1 januari 2023 een stuk minder voordelig.

Zo is er in de eerste plaats het absolute plafond van 64.070 euro. De inkomsten van de overdracht of het in licentie geven van auteursrechten boven dat plafond worden belast als beroepsinkomsten. Daarbovenop wil de regering een relatief maximumplafond invoeren op het niveau van de belasting.

Vanaf 2023 mag de bezoldiging voor de overdracht van auteursrechten niet hoger zijn dan 30% van de totale bezoldiging, die de bezoldiging voor de geleverde dienst bevat. Het teveel zal worden behandeld als beroepsinkomsten. 

Maar dat is nog niet alles. De fiscus zal er voortaan ook over waken dat het gemiddelde van de inkomsten uit de vergoeding voor de overdracht of het in licentie geven van auteursrechten van de vier laatste jaren de absolute grens van 64.070 euro niet overschrijdt.

Invoering van een overgangsregeling

De inwerkingtreding van de nieuwe auteursrechtenregeling is gepland op 1 januari 2023.

De regering wil echter een overgangsregeling van een jaar invoeren om de begunstigden en debiteuren van inkomsten uit de overdracht of het in licentie geven van auteursrechten de tijd te geven om zich voor te bereiden op de bepalingen van de nieuwe regeling. Die overgangsregeling zal worden toegepast voor het aanslagjaar 2024, waarvoor het absolute maximumplafond van 64.070 euro met de helft zal worden verminderd.

Bovendien zullen alleen de personen die al onder de auteursrechtenregeling vallen in 2022 gebruik kunnen maken van de overgangsregeling.

De lopende fiscale rulings die de bepalingen van de nieuwe regeling niet zouden naleven, zullen tot slot verstrijken.

Wat doet Securex voor jou?

Wij volgen het dossier op de voet en houden je uiteraard op de hoogte op Lex4You.

Heb je nog vragen over het stelsel van auteursrechten, of ben je op zoek naar een andere vorm van optimalisatie, neem dan contact op met onze specialisten via consultinglegal@securex.be.

Voordelig verlonen
Fiscaal nieuws
Loonbeleid optimaliseren